Problém s toaletným papierom sa týka len chlapčenských záchodov, opakovane došlo k plytvaniu


Foto: Problém s toaletným papierom sa týka len chlapčenských záchodov, opakovane došlo k plytvaniu Foto: ilustračné

Ako sme dnes ráno informovali, na jednom zo žilinských gymnázií bolo vedenie nútené pristúpiť k distribúcii toaletného papiera prostredníctvom poverených osôb. Získali sme aj stanovisko vedenia školy, ktoré uvádza dôvody, prečo k takémuto krajnému a dočasnému riešeniu pristúpilo. “Uvedená situácia vznikla len na chlapčenských toaletách, v ktorých sa opakovane plytvalo toaletným papierom takým spôsobom, že použitý alebo mokrý toaletný papier žiaci vyhadzovali na strop vo WC. Takto znečistený strop musela škola na vlastné náklady pravidelne čistiť a maľovať,” reagovalo vedenie školy.


Riešenie takýmto spôsobom prišlo až po niekoľkých neúspešných snahách o zamedzenie znečisťovaniu priestorov toaliet. “Vzniknutú situáciu sa vedenie školy snažilo v minulosti riešiť pohovorom s členmi žiackej školskej rady, ktorí apelovali na žiakov školy, aby neznečisťovali  priestory WC. Vzhľadom na to, že nedošlo k žiadnej náprave zo strany žiakov, vedenie školy sa dočasne rozhodlo vydávať toaletný papier na chlapčenských toaletách na vyžiadanie,” uzatvára dočasné riešenie vedenie školy vo svojom stanovisku, ktoré nám zaslalo.

Prečítajte si viac: