Žilinskí cestári premaľujú vodorovné dopravné značenie. Vyžadujú to nové technické predpisy ministerstva


Foto: Žilinskí cestári premaľujú vodorovné dopravné značenie. Vyžadujú to nové technické predpisy ministerstva Foto: Žilinský samosprávny kraj

Žilinskí cestári budú postupne obmieňať a aj úplne meniť vodorovné dopravné značenie na cestách druhej a tretej triedy, a to z dôvodu nových technických predpisov ministerstva dopravy. Tie majú za cieľ zlepšiť používanie dopravného značenia a zosúladiť ich s aktuálnymi štandardmi v Európskej únii.

Podľa informácií hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja Evy Lacovej, prebehne obnova v priebehu piatich rokov. Nové dopravné značenie sa od toho minulého líši, preto ho nie je možné obnoviť v celom rozsahu, ako to bolo v minulých rokoch.

„Ako príklad môžeme uviesť zmeny kadencie čiar v úsekoch mimo obce. Kadencia určuje dĺžku čiary a dĺžku medzery. Prestriekanie existujúceho vodorovného značenia, ktoré nezodpovedá novej kadencii, nie je možné, pretože by v mnohých úsekoch došlo k nežiadúcim javom, ako je zliatie starých čiar s novými do súvislej čiary, alebo vzniku čiar a medzier s dĺžkami, ktoré nie sú v súlade s uvedenými predpismi, a môžu vytvárať zmätočné situácie,“ objasnil Juraj Lazúr zo Správy ciest. 

Okrem toho došlo aj k ďalším zmenám. Nové predpisy vyžadujú tiež prispôsobenie značenia aktuálnym dopravným podmienkam na našich cestách. Kvôli tomu bude potrebné vykonať odborné posúdenie jednotlivých úsekov a vypracovať projektové dokumentácie. 

V tomto roku bude značenie obnovené iba na niektorých cestách. „Ide o úseky, kde doposiaľ nebol realizovaný žiadny typ vodorovného dopravného značenia, alebo kde je existujúce vodorovné dopravné značenie v takom stave, že po položení/nastriekaní nového vodorovného dopravného značenia nedôjde k nežiadúcemu zliatiu čiar,“ doplnil Lazúr.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: