Prevádzkovanie herní, športová hala aj vyhlásenie novej pamiatky. Čo budú riešiť žilinskí poslanci?


Foto: Prevádzkovanie herní, športová hala aj vyhlásenie novej pamiatky. Čo budú riešiť žilinskí poslanci?

V utorok 25. júna budú opäť zasadať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Čo všetko bude súčasťou rokovania? Vytvorili sme krátky prehľad niektorých bodov z programu schôdze. Tá sa bude konať už o 8:30 v budove malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline. 


Prijatie investičného úveru

Mesto Žilina chce prijať úver vo výške 6 miliónov eur. Financie by mali byť využité na odstránenie havarijných stavov mestských budov, výmenu a doplnenie vybavenia školských jedální, rekonštrukciu fontán, modernizáciu šatní na zimnom štadióne i rekonštrukciu Bulváru. Samospráva chce investovať aj do optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky, výstavbu parkoviska na Hájiku a ďalších parkovacích miest na sídlisku Hliny.


Regulácia parkovania na Hájiku

Mesto chce od októbra spoplatniť parkovanie na sídlisku Hájik. Poslanci preto budú rozhodovať o prijatí VZN, ktorým sa určia nové pravidlá parkovania. S návrhom však nesúhlasí mnoho obyvateľov Hájika, ktorí svoju nespokojnosť vyjadrili prostredníctvom petície. Tú by zároveň mali mestskí poslanci prerokovať.Prevádzkovanie herní

Na rokovanie prichádza návrh zrušiť zákaz umiestňovať herne vo vzdialenosti do 500 metrov od škôl a sociálnych zariadení. Ten je platný od roku 2022. Herniam postupne končia licencie a nové podmienky im väčšinou neumožnia hazard ďalej prevádzkovať. Za posledné dva roky sa tak ich počet znížil z 29 na 17, najviac ich malo skončiť v auguste tohto roka. Zrušením prijatého obmedzenia sa tak dvere herniam opäť otvoria.Systém zberu odpadu

Návrh VZN upravuje počet potrebných zberných nádob a interval vývozu komunálneho odpadu. Cieľom je zabrániť výskytu preplnených nádob, vzniku čiernych skládok, ako aj motivácia ľudí k triedeniu vzniknutého odpadu.


Založenie Mestskej developerskej spoločnosti 

Mesto chce pristúpiť k otázke bývania pre súčasných a budúcich Žilinčanov proaktívne. Plánuje preto vytvoriť spoločnosť, ktorá sa bude venovať bytovej výstavbe a stavbám občianskej vybavenosti pre potreby mesta. Pozemky vhodné na výstavbu tak samospráva nemusí predávať, ale bude ich zhodnocovať. Výstavba bytov tak nemusí ostať len v rukách súkromných developerov. Športová hala pri UNIZA

Poslanci budú schvaľovať zámer budúceho uzatvorenia zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácií a financovaní výstavby športovej haly a zmluvy o zabezpečení výkonu správy športovej haly. Koncept zmluvy ráta s tým, že mesto Žilina bude mať nárok na využívanie športoviska vo výške 25 % z celkového času užívania. Majetková účasť mesta na projekte sa predpokladá vo výške cca 17%. Prenájom strechy základnej školy

Spoločnosť Orange prevádzkuje na streche základnej školy na Hájiku jedno zo svojich zariadení. Nájomná zmluva však skončila v roku 2022 a zariadenie nie je kvôli legislatíve ľahké odstrániť. Poslanci preto budú schvaľovať zámer prenajať strechu školy, aby mohla spoločnosť Orange prevádzkovať elektronické komunikačné služby legálne aj naďalej. Prenájmom zároveň získajú pre školu finančný obnos vo výške 10-tisíc ročne. 


Reklamné stavby

Na schôdzu mieri návrh zrušiť šesť uznesení, ktoré boli v minulosti prijaté s cieľom regulovať vizuálny smog. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľsta totiž poslanci schválili Mememorandum o spolupráci s reklamnými spoločnosťami. Na základe toho by mali mestu vyplatiť bezdôvodné obohatenie za užívanie mestských pozemkov na umiestňovanie reklamných stavieb.


Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta

Koníčkova vila situovaná na území Mestskej pamiatkovej rezervácie na Hálkovej ulici je stavba významného projektanta Stanislava Koníčka. Mesto teraz podalo návrh, aby bola vyhlásená za pamätihodnosť. Vila bola postavená v roku 2024 a svojim výrazom reflektuje obdobie vzniku. Objekt neprešiel žiadnou zásadnou prestavbou a je na nej zachovaných množstvo umelecko-remeselných prvkov.Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: