Žilinský župan udelil pracovníkom sociálnych služieb viac ako 220-tisíc eur


Foto: Žilinský župan udelil pracovníkom sociálnych služieb viac ako 220-tisíc eur

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár už po siedmykrát pridelil zamestnancom domovov sociálnych služieb ŽSK mimoriadne odmeny.

„Viac ako 220-tisíc eur predstavuje finančné ocenenie pre našich zamestnancov za ich kvalitnú prácu a obetavý a ľudský prístup ku klientom. Ich práca je psychicky i fyzicky veľmi náročná, a preto som rád, že sa im môžem každoročne aj takto poďakovať,“ priblížil žilinský župan.

Podľa jeho slov ide o zamestnancov vo funkciách opatrovateľ, sanitár, zdravotnícky asistent, sestra, sociálny pracovník, ergoterapeut, inštruktor sociálnej rehabilitácie a fyzioterapeut. Od roku 2009 navýšil predseda ŽSK týmto spôsobom finančné ohodnotenie zamestnancov sociálnych inštitúcií Žilinskej župy už o takmer 830-tisíc eur. Okrem toho sa budú platy pracovníkov sociálnych služieb zvyšovať aj v budúcom roku.

„Zvýšenie platov bolo premietnuté do návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý bol schválený na včerajšom zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK. Oproti minulému roku sme mzdové náklady na sociálnu oblasť navýšili približne o 1,1 milióna eur,“ zdôraznil Blanár.

Ako ďalej dodal, Žilinská župa patrí medzi najväčších zamestnávateľov a poskytovateľov sociálnych služieb. Organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytujú kapacitu 3 465 lôžok a spoločne zamestnávajú 2 145 pracovníkov. ŽSK je zriaďovateľom 26 sociálnych zariadení, ktoré poskytujú pre obyvateľov kraja pobytové služby, služby krízovej intervencie, nové druhy komunitných služieb a rovnako i poradenstvo.

Prečítajte si viac: