Žilinčania, nezľaknite sa! Mestom sa budú zajtra ozývať sirény


Foto: Žilinčania, nezľaknite sa! Mestom sa budú zajtra ozývať sirény Foto: Mesto Žilina

Pokiaľ budete zajtra počuť hlasné sirény, nezľaknite sa. Nie je žiadny dôvod na paniku, chystá sa pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom elektronických a elektromotorických sirén civilnej ochrany.

O skúške, ktorá prebehne v piatok 14. júna presne napoludnie, informovalo mesto Žilina. V rovnakom čase sa však rozoznejú varovné sirény po celom Slovensku. V tomto roku prebehnú ešte dve hlasité skúšky, a to 13. septembra a 13. decembra o 12:00 hod.

„Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén vykonajú pomocou modulov miestneho ovládania mestské úrady a obecné úrady. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“ uvádza mesto Žilina.

Prečítajte si viac: