Obyvatelia bytového domu na Košickej - ostanú v novom roku bez parkovania?


Foto: Obyvatelia bytového domu na Košickej - ostanú v novom roku bez parkovania?
Galéria: 1 fotka
Foto: TS Mesto Žilina

Obyvatelia bytového domu na ulici Košická, ktorý je vo vlastníctve Mesta Žilina, ostanú po novom roku pravdepodobne bez možnosti parkovania na parkovacích plochách, ktoré využívali doteraz. Dôvodom sú nezhody spoločnosti SIRS Development, a.s. ako majiteľa týchto plôch a Mesta Žilina. Obyvatelia spomínaného bytového domu dostali v týchto dňoch do rúk listy od spoločnosti SIRS Development, a.s. s objasnením situácie a upozornením na zmeny v parkovaní. Tie nastanú od nového roka.

“Spoločnosť SIRS Development, a.s. ako vlastník priľahlých pozemkov okolo bytového domu na Košickej ulici vo vlastníctve Mesta Žilina, konkrétne okolitých príjazdových a parkovacích plôch, Vás chce týmto ako nájomníkov bytového domu informovať, že nakoľko ani po niekoľkoročnom rokovaní s Mestom Žilina, ktorého predmetom bolo riešenie situácie ohľadne vysporiadania vzájomných majetkových vzťahov, nedošlo k uspokojivému riešeniu situácie, pričom Mesto odmietlo dosiaľ všetky návrhy predostreté našou spoločnosťou, je nútená pristúpiť k radikálnemu riešeniu tejto situácie a zamedziť ďalšiemu užívaniu svojich nehnuteľností bez právneho dôvodu tretími stranami,” uvádza sa v liste.

Majiteľ pozemkov osadí rampu, obyvatelia sa majú s parkovaním obrátiť na mesto


Spoločnosť zmenu v užívaní jej pozemkov uvedie do platnosti od 7. januára, kedy uvedie do prevádzky už osadenú rampu. “Počnúc dňom uvedenia vstupnej parkovacej rampy do prevádzky, t.j. od 7.1.2016 predpokladáme, že sa zdržíte akéhokoľvek užívania priľahlých plôch okolo bytového domu motorovými vozidlami, nakoľko tento vjazd bude trvale monitorovaný bezpečnostnými kamerami a narušenie priestoru bude okamžite riešené pracovníkmi strážnej služby a polície,” dodáva spoločnosť vo svojom liste adresovanom obyvateľom daného bytového domu.

K situácii sa vyjadril aj primátor Igor Choma na tlačovej konferencii, ktorá sa konala dňa 18.12.2015. “Ešte počas minulého obdobia sme pripravovali koncepciu zámeny majetkov, bol to nesmierne náročný a zložitý proces. Zámena bola kompletne pripravená a schválena oboma stranami, na poslednú chvíľu išla do zastupiteľstva s tým, že spoločnosť SIRS chcela ešte od mesta pozemky okolo Tesca. Predtým ich nikdy nechcela, preto vtedy poslanci zámer neschválili,” uviedol Choma.

Primátor zároveň odkázal aj na aktuálne platné uznesenie Mestského zastupiteľstva o nerokovaní so spoločnosťami, ktoré majú nevyrovnané záväzky voči mestu. Ako Igor Choma vyčíslil, tie záväzky sú podľa jeho informácií vo výške viac ako 600-tisíc eur. Obyvateľov mestského domu označil za rukojemníkov, majiteľ pozemkov im v závere listu odporučil obracať sa na Mesto Žilina v otázkach ohľadom parkovania.Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu