Žilinská župa chce prevádzkovať detskú pohotovosť. Reaguje tak na skrátenie ordinačných hodín


Foto: Žilinská župa chce prevádzkovať detskú pohotovosť. Reaguje tak na skrátenie ordinačných hodín Foto: ilustračné, FNsP Žilina

Parlament schválil v utorok 14. mája novelu, ktorou sa ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti od júla skrátia z 22:00 hod. na 20:00 hod. Sieť detských APS sa má zároveň aj zredukovať. V prvej fáze zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS má byť vypustených od júla tohto roka.

Na situáciu sa rozhodol reagovať Žilinský samosprávny kraj. Prejavil preto záujem o prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast a prihlási sa do výberového konania na obsadenie určených pevných bodov APS na území kraja. Rovnako má záujem prevádzkovať aj doplnkový bod APS v okrese Námestovo.

„Redukciu bodov APS bez navýšenia paušálnych platieb a bez poskytnutia ušetrených finančných prostriedkov na podporu vytvorenia doplnkových bodov tam, kde je to nevyhnutné z dôvodu zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti, považujeme za vážne ohrozenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre časť obyvateľov nášho kraja,“ uviedla hovorkyňa krajskej samosprávy Eva Lacová. Župa súhlasila s úpravou ordinačných hodín na APS pre deti a dorast na základe relevantného argumentu o nedostatku pediatrov. Podmienkou je však zvýšenie paušálnych platieb, nakoľko súčasný paušál nepokrýva prevádzkovanie APS aj vzhľadom na platové nároky lekárov. 

V prípade rušenia pevných bodov APS pre deti a dorast žiadajú uvoľnené financie poskytnúť na podporu na vytvorenie doplnkových bodov za vopred dohodnutých podmienok a po súhlase s ministerstvom tam, kde z vážnych dôvodov je nevyhnutné  zachovanie dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zároveň požiadajú o vytvorenie doplnkového bodu v regióne a kde daná služba bude v zmysle analýzy VUC potrebná.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: