Tepláreň v Žiline čakajú zmeny. Aký bude mať nový multipalivový kotol dopad na zdravie ľudí?


Foto: Tepláreň v Žiline čakajú zmeny. Aký bude mať nový multipalivový kotol dopad na zdravie ľudí? Foto: ilustračné - www.mhth.sk

Na území mesta Žilina prebieha už niekoľko mesiacov výmena parných rozvodov za horúcovodné. Ide o investíciu, ktorú realizuje spoločnosť MH Teplárenský Holding. Dôvodom rekonštrukcie je to, že starý parovod je za hranicou svojej životnosti. Výmenou tak chcú predísť prípadným poruchám a stratám tepla.

Čoskoro však teplári pristúpia k realizácii ďalšieho projektu, ktorý ovplyvní životy Žilinčanov. V teplárni plánujú vymeniť staré kotly za nový multipalivový kotol, ktorým by sa mala úplne ukončiť uhoľná prevádzka. Palivovou základňou tohto kotla by mala byť biomasa a tuhé alternatívne palivo z odpadov.

Ide o prvé zariadenie svojho druhu na Slovensku, ktoré by malo priniesť  ekologickejšiu prevádzku žilinskej teplárne. Od nového kotla si navyše sľubujú stabilnú a efektívnu dodávku tepla a elektrickej energie aj mimo vykurovacej sezóny.

Mesto Žilina má teraz na stole Správu o hodnotení navrhovanej činnosti a jej vplyve na životné prostredie. Tú plánujú 30. apríla 2024 o 17:00 verejne prerokovať na Mestskom úrade v Žiline. Báť sa nemusíme

V Žilinskom kraji dlhodobo rezonujú témy týkajúce sa čistoty ovzdušia. V posledných týždňoch bola najdiskutovanejšou témou predovšetkým činnosť spaľovne v blízkom Kysuckom Novom Meste či papierní Mondi SCP v Ružomberku. Zaujímalo nás preto, aký bude mať výmena kotla dopad na zdravie obyvateľov mesta a okolitých obcí.

V správe, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia, je uvedené, že žilinská tepláreň „aj po navrhovanej zmene spĺňa aj za najnepriaznivejších uvažovaných emisných a rozptylových podmienok požiadavky legislatívy pre ochranu kvality ovzdušia.“

Maximálne koncentrácie znečisťujúcich látok s rezervou rešpektujú stanovené či odporúčané limitné hodnoty. Navrhovaná investícia by tak nemala predstavovať riziko pre zdravie dotknutého obyvateľstva, a to v prípade dospelých i detí.

Obyvatelia sa tak nemusia obávať, že by činnosť teplárne zvýšila pravdepodobnosť vzniku nádorových alebo iných ochorení. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu