Z ulíc Žiliny vlani zmizlo 165 vrakov, ktoré blokovali parkovacie miesta. Ďalšie odstránia tento rok


Foto: Z ulíc Žiliny vlani zmizlo 165 vrakov, ktoré blokovali parkovacie miesta. Ďalšie odstránia tento rok Foto: Facebook/Iveta Martinková

Žilinčanov dlhodobo trápi problém s nedostatkom parkovacích miest na sídliskách, ale aj v centre mesta. Nepomáhajú tomu ani majitelia, ktorí miesta dlhodobo blokujú vozidlami nespôsobilými na jazdu.

V roku 2023 zaevidovala mestská polícia v uliciach a na iných mestských pozemkoch až 188 takýchto vrakov. Nazýva tak automobily, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách.

Mesto Žilina túto situáciu každoročne rieši zasielaním výziev držiteľom vozidiel. Tí vo väčšine prípadov zareagujú odstránením vraku. Od januára do decembra 2023 majitelia odtiahli alebo odviezli až 140 zo všetkých evidovaných automobilov.

Ďalších 25 starých vozidiel bolo odtiahnutých v zmysle zákona o odpadoch. V uliciach zavadzia ešte 23 evidovaných vrakov, ktoré chce referát životného prostredia odstrániť tento rok.

„V dvoch prípadoch boli zistené vozidlá, ktoré nespadali do kategórie starých vozidiel podľa zákona o odpadoch, avšak nespĺňali podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách, nemali platnú technickú a emisnú kontrolu. Paralelne boli riešené a zaslané formou podnetu na ďalšie konanie na Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a pozemných komunikácií,“ priblížila Mestská polícia Žilina.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu