Most v Stráži bol v havarijnom stave. Vzniká projekt na nový, obec naň však nemá peniaze


Foto: Most v Stráži bol v havarijnom stave. Vzniká projekt na nový, obec naň však nemá peniaze Foto: Občan Stráže

Obyvatelia obce Stráža, ktorá leží len niekoľko kilometrov od Žiliny, sa na nás obrátili s prosbou o pomoc. Boja sa prechádzať po moste cez Varínku, ktorý je jediným vjazdom k ich obydliam od hlavnej cesty.

Cez diery v povrchu mosta je totiž vidieť vodu a betónové panely sa dvíhajú, keď po nich prechádzajú automobily. Ako vysvetlil starosta obce Ján Poliak, v júni 2022 bola dokonca vyhlásená mimoriadna situácia kvôli jeho havarijnému stavu.

Pri diagnostike stavby bola zaradená do posledného stupňa zo siedmych. To znamená, že sa na moste vyskytovali poruchy, ktoré ovplyvňovali jeho zaťažiteľnosť natoľko, že vyžadovali okamžitú nápravu k odvráteniu hroziacej katastrofy.


„Boli navrhnuté opatrenia, ktoré sme zrealizovali: zníženie hornej vrstvy vozovky v hrúbke 5 centimetrov, čím sa zvýšila nosnosť mosta z pôvodnej 5,1 tony na 19,9 tony. Osadili sme dopravné značenie obmedzujúce rýchlosť a nosnosť,“ priblížil primátor.


Mostný objekt je priebežne monitorovaný v spolupráci s odborom krízového riadenia Okresného úradu v Žiline. Aktuálne sa dokončuje projektová dokumentácia k výstavbe nového mosta. Podľa starostu bude však na jeho realizáciu potrebná finančná pomoc od štátu. Pravidelne sleduje aj eurofondové výzvy, doteraz však nebola vyhlásená žiadna, ktorá by ponúkala prostriedky na takýto typ stavby v správe obce.

„K uvedenej situácii nemuselo dôjsť, ak by v minulosti starosta obce neprevzal most s hlavnou komunikáciou v obci do vlastníctva obce od Okresného úradu v Žiline. Tým nám vznikajú vysoké výdavky nielen na údržbu mosta, ale aj celej hlavnej komunikácie v obci vrátane zimnej údržby,“ dodal Poliak.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu