Študenti zo Žiliny v projekte Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom


Foto: Študenti zo Žiliny v projekte Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom
Tento rok, keď si pripomíname 26. výročie Nežnej revolúcie, sa konal už 7. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Aj my, študenti Gymnázia na Varšavskej ceste 1 v Žiline, sme sa opäť s veľkou radosťou a zapálením zapojili do tohto projektu. Zdokumentovali sme neľahké osudy tých, ktorí išli „proti prúdu“ a nenechali sa zastrašiť bývalým režimom. Mnoho z nich však za to aj zaplatilo obrovskú daň vo forme väzenia či iných trestov. Podvečer 19. novembra sme sa po dlhej a vyčerpávajúcej ceste konečne dostali do srdca východného Slovenska – Prešova. Tam nás už čakal organizátor projektu a predseda OZ Nenápadní hrdinovia, Mgr. František Neupauer, PhD. Spolu s jeho organizačným tímom nás priviedol do internátu Mladosť, kde sme strávili prvú noc.

Po príchode do zariadenia sme dostali pokyny a spoločne sme sa navečerali. Potom sme sa všetci presunuli do centra mesta, presnejšie do PKO – Čierny orol Prešov. Mali sme možnosť sledovať nahrávanie diskusnej relácie Pod lampou, ktorú viedol Štefan Hríb. Jeho hosťami boli Alexander Tomský, Ján Čarnogurský, Peter Zajac a Ján Šafin. Spoločne sa venovali politickým témam približujúc tematiku východu a západu. Zazneli mnohé argumenty v prospech Ruskej federácie, ale naopak, aj odôvodnenia vzhľadom na náklonnosť k Európskej únii a západnému kapitalizmu. Po diskusii mali diváci možnosť položiť spomínaným expertom vo svojich oblastiach rôzne otázky, na ktoré im bolo následne zodpovedané. Po skončení programu sme sa presunuli do nášho ubytovacieho zariadenia a poslednýkrát sme mali možnosť si precvičiť naše rečnícke schopnosti pred slávnostnou konferenciou. V piatok 20. novembra 2015 sme sa po raňajkách opäť presunuli do PKO – Čierny orol Prešov, kde už bola nachystaná technika a aparatúra na prezentovanie jednotlivých prác.

Medzi viac ako 200 hosťami sme mohli vidieť mnohých známych ľudí, napr. europoslankyňu Janu Žitňanskú, zástupcov mesta Prešov, pána Petra Sandtnera, podpredsedu a členov KPVS, ale aj zoskupenie odbornej komisie v zložení Marty Bariak Košíkovej za OZ Nenápadní hrdinovia a Múzeum zločinov a obetí komunizmu, pani Evy Javorskej za KPVS a pána Pavla Hrica za prešovský región. Po privítaní hosťov a otvorení slávnostnej konferencie moderátorom Františkom Neupauerom sme si vypočuli niekoľko príhovor. Potom sa už začala prezentácia trinástich príbehov, ktoré spracovali študenti z celého Slovenska. V týchto prezentáciách sme mali možnosť spoznať osudy rôznych ľudí, ktorí nesúhlasili s politikou bývalého režimu. Preto boli za svoje názory, presvedčenie či vierovyznanie potrestaní formou väznenia, mučenia a inými krutosťami. Po interpretácii všetkých prác sa našiel priestor aj pre otázky.

V závere konferencie prebehlo vyhlásenie výsledkov a ocenenie študentských prác. Práce študentov z Gymnázia na Varšavskej ceste 1 v Žiline obsadili priečky v zlatom a striebornom pásme. V zlatom pásme sa umiestnili nasledovné práce: Felix Mathé - Príbeh šarišského „kulaka“ a jeho rodiny (Marek Masarik, Ján Mozoľ), Jaroslav Žilák – Stratené roky (Dominika Molitorová, Matej Žucha), Vladimír Stercula – Väzeň č. 3932 (Beáta Suriaková, Natália Čukanová. V chvályhodnom striebornom pásme sa umiestnila práca Štefan Kolečáni – Úsmev na tvári, aj keď sa nedarí... (Miriam Mikolková, Martina Uhráková). Po skončení konferencie sme sa presunuli na slávnostný obed do Nižnej Šebastovej, kde si istotne všetci pochutnali na rôznych špecialitách. Potom, ako sme sa zasýtili, sme sa opäť presunuli do centra Prešova. Na Hlavnej ulici sme sa zišli pred pamätníkom Nežnej revolúcie, ktorý bol venovaný obetiam komunizmu. Pietnu spomienku začal podpredseda KPVS Peter Sandtner. Potom nastal akt kladenia vencov a sviečok, ktoré položili významní funkcionári, ale aj bývalí politickí väzni. Príhovory predniesol predseda správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák či primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Vypočuli sme si aj príbehy bývalých politických väzňov, napr. životné osudy pani Margity Tinschmidtovej či neľahkú cestu pána Bobalíka, ktorý prežil ruské gulagy.

Na záver vystúpili aj prešovskí predstavitelia gréckokatolíckej cirkvi. Po pietnej spomienkovej akcii sme sa my, študenti Gymnázia na Varšavskej ceste 1 v Žiline, spolu s našou vedúcou učiteľkou, PhDr. Alicou Virdzekovou, ktorej patrí veľké ďakujem, museli odpojiť od spoločnej skupiny. Naša cesta v Prešove končí a vyrážame domov do Žiliny. Kvôli iným povinnostiam sme sa nemohli zúčastniť nasledujúcich aktivít, čo nás, samozrejme, veľmi mrzí. Na záver by som možno zhrnul tento text do krátkeho resumé. Domnievame sa, že ľudia, predovšetkým mladí, by si mali pripomínať minulosť aj vo forme takýchto projektov. Nikdy nevieme, kedy sa môžeme ocitnúť v podobnej situácii ako naši predkovia. Sloboda voľného pohybu, prejavu alebo náboženského či politického presvedčenia nemusí byť samozrejmosťou. Nebolo to tak za minulého režimu a práve preto by sme si mali osviežovať v pamäti tieto skutočnosti, aby sme im v budúcnosti predišli. Apelujem hlavne na študentov základných a stredných škôl aby sa nebáli a zapojili sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Odhaliť, zmapovať a dostať do povedomia príbehy ľudí, ktorí prežili neslobodu za svoje presvedčenie, môže byť len malým zadosťučinením venované týmto ľudom za ich neľahké osudy, ktoré im spôsobila totalita.

Preto by sme sa chceli poďakovať autorovi projektu Mgr. Františkovi Neupauerovi, PhD. a celému organizačnému tímu, ktorý pomáhal s prípravami 7. ročníka projektu. Vďaka samozrejme patrí OZ Nenápadní hrdinovia, Múzeu zločinov a obetí komunizmu, Konfederácii politických väzňov Slovenska, Fóru pre kultúru, Nadácii Konrada Adenauera, VŠZaSP sv. Alžbety, mestu Prešov, samosprávnemu kraju Prešov a v neposlednom rade všetkým tým, ktorí sa pričinili o myšlienku a realizáciu projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Foto - PhDr. Alica Virdzeková, Mgr. František Neupauer, PhD. - autor projektu, Martina Uhráková, Miriam Mikolková, Marek Masarik, Ján Mozoľ


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Marek Masarik