Na ceste prvej triedy cez Oravu znížia maximálnu rýchlosť, stáva sa tam veľa nehôd


Foto: Na ceste prvej triedy cez Oravu znížia maximálnu rýchlosť, stáva sa tam veľa nehôd Foto: Ilustračné foto

Vyťaženou cestou prvej triedy I/59, ktorá spája Banskú Bystricu s Liptovom a Oravou, prejdú denne tisícky osobných aj nákladných vozidiel. Vozovka preto na niektorých miestach nie je v najlepšom stave a na komunikácii sa nachádza aj viacero úsekov so zvýšenou nehodovosťou.

Jedným z nich je aj časť cesty medzi mestami Trstená a Tvrdošín, ktorou sa už dlhšiu dobu zaoberá aj tamojší okresný dopravný inšpektorát. Policajti podrobne sledujú nehody aj škodové udalosti, ktorých je najviac práve na úseku od 106 do 106,3 kilometra.

Ide o oblasť v blízkosti kameňolomu. Počas posledných 10 rokov na tomto mieste evidujú až 21 dopravných nehôd, škodových udalostí však bolo pravdepodobne omnoho viac.

„V roku 2021 bol pokles dopravných nehôd, nakoľko správca cesty naniesol na cestu tenkú vrstvu zmesi BRIT ZVS - R, čo zvýšilo priľnavosť povrchu cesty,“ priblížila hovorkyňa žilinskej polície Gabriela Kremeňová s tým, že k dvom nehodám došlo opäť až v roku 2023.Vedenie mesta Trstená zvolalo koncom januára pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili správca cesty aj dopravný inšpektorát. Výsledkom bol návrh, aby sa na nehodovom úseku znížila maximálna povolená rýchlosť najskôr na 70 kilometrov za hodinu a následne na 50 kilometrov za hodinu.

„Návrh trvalého dopravného značenia bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou a bol rozposlaný všetkým dotknutým orgánom na pripomienkovanie. Polícia ako dotknutý orgán v uvedenom prípade súhlasí so znížením rýchlosti v danom úseku,“ dodala Kremeňová.

Toto riešenie by však nemalo byť finálne. Ako uviedla primátorka mesta Trstená Magdaléna Zmarzláková, správca cesty by mal zabezpečiť meranie drsnosti vozovky. Na základe výsledkov pristúpi k opätovnému zdrsneniu asfaltového koberca. Do investičných plánov to má správca komunikácie zaradiť podľa svojich finančných možností, je preto otázne, dokedy ostane v úseku znížená rýchlosť.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu