V mestskej časti Brodno plánujú spustiť výstavbu preventívnej protipovodňovej ochrany


Foto: V mestskej časti Brodno plánujú spustiť výstavbu preventívnej protipovodňovej ochrany

Slovenský vodohospodársky podnik má v plánoch v roku 2016 spustiť v mestskej časti Žilina-Brodno výstavbu preventívnej protipovodňovej ochrany.

Obyvatelia sú zúfalí, nakoľko pri každom väčšom daždi, alebo na jar, keď sa topí sneh sú pravidelne zatopení vodou. Pri každom zvýšení hladiny Brodnianky musia byť v strehu. Povodne, ktoré spôsobujú ľuďom nemalé škody sa tu dejú takmer pravidelne.


Plánované stavebné úpravy koryta a výstavba protipovodňového múru by mali prispieť k ochrane obyvateľstva a majetku. Vodu z rýchleho topenia snehu, alebo prudkého dažďa nedokáže koryto potoka Brodnianka bezpečne odviesť do rieky Kysuca. Niečo viac ako jeden kilometer koryta potoka bude upravený tak, aby voda bola bezpečne odvedená mimo mestskej časti.


“V rámci úpravy je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil s miskovitým dnom, v kombinácií s obojstranným oporným múrom. Realizácia oporných múrov sa predpokladá po úsekoch, najmä v častiach kde je oporný múr situovaný v tesnej blízkosti jestvujúcich objektoch alebo pri vyšších svahoch,” píše sa v zámere o posudzovaní projektu na životné prostredie (EIA).

Aby však bolo možné koryto zregulovať, bude potrebné zbúrať cestné mosty premostenia k rodinným domom a lávky pre peších. Mesto Žilina prisľúbilo, že ich opätovne vybuduje. Slovenský vodohospodársky podnik má dnes už aj zmluvu so zhotoviteľom projektovej dokumentácie.

“V záujmovom území tejto stavby mesto Žilina pripravuje výstavbu komunikácie a v úseku úpravy toku Brodnianka je aktívny zosuvný svah. Tieto okolnosti majú podstatný vplyv aj na rozsah záberov pozemkov a pokiaľ nebudú ujasnené parametre navrhovanej cesty, ktorá má podstatný vplyv na trasovanie toku Brodnianka, nebolo možné doposiaľ požiadať o vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu úpravy toku,” uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Ľuboš Krno.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: