Posielate vianočné darčeky poštou do zahraničia? Tieto zásielky vám do lietadla určite nevezmú


Foto: Posielate vianočné darčeky poštou do zahraničia? Tieto zásielky vám do lietadla určite nevezmú Foto: ilustračné

S príchodom vianoc zaznamenáva Slovenská pošta zvýšené množstvo zásielok, ktoré smerujú do zahraničia. Mnohé z nich však v sebe ukrývajú aj s nedovolený obsah, čo komplikuje a spomaľuje vypravenie lietadla a v konečnom dôsledku aj doručenie zásielok.

„Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy,“ informuje hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Čo teda poštou určite nesmiete posielať? V zásielkach do zahraničia, ale aj v rámci krajiny je zakázané posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane či nože.

Zakázané sú tiež živé zvieratá (okrem vybraných druhov hmyzu), ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, obsah alebo úprava ktorých môžu ohroziť život a zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie.

Problémom však nemusí byť len obsah zásielok. „Zakázané sú aj zásielky, úprava alebo viditeľný obsah ktorých je urážlivý alebo hanlivý,“ upozorňuje Dorčáková. Zároveň upozorňuje, že šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny môžete zasielať len v poistených balíkoch.

Odosielatelia by si preto mali ešte pred podaním zásielok na pošte skontrolovať, či tovar, ktorý posielajú do zahraničia, nie je vylúčený z prepravy.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu