V pondelok zasadalo mestské zastupiteľstvo, rokovanie trvalo 6 hodín. Toto poslanci schválili


Foto: V pondelok zasadalo mestské zastupiteľstvo, rokovanie trvalo 6 hodín. Toto poslanci schválili

Na Radnici mesta Žilina sa v pondelok 2. novembra 2015 konalo zasadanie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Poslanci prerokovali celý rad bodov programu, ktoré ovplyvňujú každodenný chod nášho mesta. Rokovanie trvalo viac ako šesť hodín.

Poslanci v úvode vzali na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a správu o výsledku kontrol.

Ďalším dôležitým bodom rokovania bol odpredaj pozemkov v obytnom súbore Krasňany o rozlohe 14 817 m2 spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. Odpredaj je súčasťou doriešenia otázky „kórejskej dediny“ v zmysle uznesení vlády Slovenskej republiky z predchádzajúcich rokov a toto ucelenie majetku je jednou z podmienok definitívneho vysporiadania dlhu mesta, súvisiaceho práve s investíciou KIA.

Poslanci schválili kúpu pozemkov dovedna o výmere 44 797 m2 v mestskej časti Solinky za súdnoznaleckú cenu 48,66 €/m2 v celkovej sume 2 179 822 €. Kúpu pozemku na účely rekreačného a športového využitia inicioval primátor Igor Choma už vlani, avšak namiesto konštruktívnej diskusie táto téma vtedy slúžila len na predvolebnú kampaň.

Dopravná situácia v časti Rosinky na križovatke do Trnového za Celulózkou si žiada zásadné riešenie. Kruhový objazd bude v budúcnosti realizovať Žilinský samosprávny kraj. Poslanci preto schválili spolufinancovanie prestavby tejto križovatky zo strany mesta Žilina.


Poslanci tiež schválili nového predsedu dozornej rady MsHKM, s.r.o., ktorým sa stal poslanec Dušan Dobšovič.

Okrem iného poslanci prerokovali aj informáciu o budúcom využití Mestskej krytej plavárne (ďalej len „MKP“). Areál MKP v minulosti utrpel viacerými nekoncepčnými prevodmi niektorých jeho častí do súkromných rúk. Vedenie mesta Žilina niekoľkokrát deklarovalo záujem navrátiť tieto predané časti (alebo aspoň niektoré z nich) areálu MKP naspäť do majetku mesta a zároveň podnietiť diskusiu o jeho budúcnosti a budúcom využití.

Poslanci opätovne neschválili poslanecký návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline, ako aj návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov.

Materiály predložené na rokovanie sú zverejnené na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Samospráva. Uznesenia budú vypracované najneskôr do 10 dní a po podpise primátorom mesta Žilina taktiež zverejnené.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesta Žilina