Bulvár čaká rekonštrukcia, mesto vyhlásilo architektonickú súťaž


Foto: Bulvár čaká rekonštrukcia, mesto vyhlásilo architektonickú súťaž
Mesto Žilina dňa 26.10.2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ul. Antona Bernoláka) v Žiline. Súťaž bude prebiehať ako zhromaždenie návrhov s vyhodnotením a udelením cien. Súťažné návrhy je možné odovzdať do 26.01.2016 do 14:00 hod. Víťazný návrh vyberie odborná porota a prvé miesto získa 3000 eur, druhé miesto 1800 eur a tretie miesto 1200 eur.

Súťaž by mala priniesť nový atraktívny verejný mestský priestor


Súťaž je anonymná a jej cieľom je realizovať prestavbu známej časti Žiliny - “Bulváru”. Návrhy musia počítať s prestavbou priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline na verejné mestské priestranstvo.  Očakávaným výsledkom súťaže bude nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu  dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: http://www.archinfo.sk/sutaze