Nadácia Kia Motors Slovakia podporí komplexnú rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra v Žiline


Foto: Nadácia Kia Motors Slovakia podporí komplexnú rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra v Žiline
Galéria: 3 fotky

Spoločnosť Kia Motors Slovakia píše svoju históriu v oblasti podpory filantropických aktivít od svojho vzniku v roku 2004. Od septembra tohto roku pripravuje aktivity zodpovedného podnikania pod záštitou novovzniknutej Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorej pilotným projektom je rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Ukončenie plánovaných úprav je odhadované na september 2017.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia je spoločensky zodpovedným partnerom pre žilinský región, v ktorom pôsobí už od roku 2004. Medzi prvé projekty, ktoré závod vo svojich začiatkoch podporil, patrila pomoc na zmiernenie následkov po ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách. Už od svojho príchodu sa stala generálnym partnerom mimoriadne úspešných žilinských Staromestských slávností. S pribúdajúcimi aktivitami a projektmi sa postupne rozširovali i oblasti podpory. Spoločensky zodpovedné podnikanie automobilky sa rok čo rok vyvíjalo v spolupráci s novými, ale aj dlhodobými partnermi. Partnerstvo s miestnou samosprávou, mestom Žilina, okolitými obcami, neziskovými organizáciami a nadáciami sa zintenzívnilo v roku 2008, kedy spoločnosť Kia založila svoj Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, prostredníctvom ktorého doteraz podporovala filantropiu a darcovstvo v Žilinskom kraji.

Finančná i osobná pomoc pre projekty zamerané na ochranu životného prostredia, vzdelávanie, bezpečnosť, rozvoj miestnych samospráv, sociálnu pomoc, podporu zdravotne postihnutých občanov, či kultúrnych podujatí vyústila v decembri 2013 do založenia Nadácie Kia Motors Slovakia. Všetky filantropické aktivity sú od jesene 2015 organizované pod hlavičkou nadácie a postupne nadviažu na doterajšie projekty.

„Nadácia Kia Motors Slovakia pokračuje v tradícii silného a spoľahlivého partnera pre žilinský región. V oblasti všeobecne prospešnej pomoci a podpory filantropie chceme dosiahnuť viditeľné zmeny najmä v oblasti sociálnej pomoci a inklúzie, trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej stability. Naším zámerom je rozvíjať aj oblasť vzdelávania, kultúry a úprimnej dobrovoľníckej pomoci pre viaceré partnerské organizácie. Cieľom je poukázať na základnú filozofiu spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorou je byť celoživotným partnerom nielen v oblasti automobilov,“ povedal Miloš Ondruš, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.


Mesto Žilina v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia a krajinnými architektmi, pripravili spoločný projekt, ktorý modifikuje a modernizuje celkový vzhľad parku a zároveň bude rešpektovať jeho pôvodný charakter.

„V mene mesta Žilina a obyvateľov sa chcem poďakovať spoločnosti Kia Motors Slovakia za ich dlhoročnú podporu pri rozvoji mesta. Zároveň oceňujem snahu Nadácie Kia Motors Slovakia za angažovanosť pri rekonštrukcii Parku Ľudovíta Štúra, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie zelené lokality v Žiline. Počas dňa prejde parkom mnoho návštevníkov, športovcov ale i rodín s deťmi, preto nás teší, že dostane nový lesk. Ešte raz veľmi pekne ďakujem,“ povedal Anton Trnovec, druhý zástupca primátora mesta Žilina.

Mestský park je obľúbeným miestom pre oddych i šport, a vďaka jeho prestavbe sa rozšíria možnosti aktívneho oddychu pre všetky vekové kategórie Žilinčanov a návštevníkov mesta. Taktiež pribudnú príležitosti na relax vďaka novým piknikovým trávnikom. Projekt je rozdelený do troch fáz, z ktorých prvá začala už v tomto roku, roku Ľudovíta Štúra, pričom predpokladané ukončenie poslednej fázy je naplánované na september
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesta Žilina