Štyrom bilbordom pri žilinskej stanici odzvonilo. Dva tam ostali aj naďalej


Foto: Štyrom bilbordom pri žilinskej stanici odzvonilo. Dva tam ostali aj naďalej

Neuveriteľné množstvo reklamných plôch kazí dojem zo žilinských ulíc už roky. Jednou z lokalít, kde to môže verejnosť pociťovať o niečo intenzívnejšie, je ulica P. O. Hviezdoslava. Reklamnú tabuľu či bilboard tam môžeme nájsť hádam aj každých 10 metrov.

Dobrou správou však je, že aspoň štyri z nich boli v priebehu októbra odstránené. Umiestnené boli na plote pri chodníku. Podľa zmluvy, ktorú zverejnilo mesto Žilina realizovala ich odstránenie, uskladnenie a likvidáciu žilinská spoločnosť B servis za sumu 2200 eur. Naďalej tam však ostali ešte dve reklamné plochy, ktoré prevádzkuje reklamná agentúra Gryf.

Pôjdu dole aj ďalšie?

Ešte v roku 2021 sa mestskí poslanci uzniesli na tom, aby mesto zabezpečilo odstránenie všetkých reklamných stavieb bez príslušného stavebného povolenia na území mesta Žilina. Rozhodnutie sa týka ako mestských, tak aj súkromných pozemkov.

V aktuálnom roku na tento účel vyčlenili v rozpočte sumu 30-tisíc eur. Zmluva so spoločnosťou B servis hovorí, že za odstránenie jednej reklamnej stavby mesto zaplatí 540 eur. To znamená, že iba v tomto roku by žilinská samospráva mohla potenciálne odstrániť 55 bilbordov.

Ako však v septembri informoval komunikačný odbor mesta, zatiaľ ich odstránili len 18. Aj to na náklady agentúr, ktoré ich prevádzkovali. 


„V súčasnosti pripravujeme podklady pre administratívny proces, týkajúci sa odstraňovania ďalších reklamných stavieb,“ uviedol Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania v Správe o plnení uznesení.

Dodal, že na príslušný stavebný úrad boli podané žiadosti o vydanie súhlasu s odstránením ďalších reklamných stavieb. Koľko ich však bude v túto chvíľu nie je známe.


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: