Žilinská univerzita sa umiestnila v prestížnom rebríčku THE World University Rankings


Foto: Žilinská univerzita sa umiestnila v prestížnom rebríčku THE World University Rankings Foto: UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa v rámci prestížneho hodnotenia svetových univerzít THE Rankings 2024 umiestnila na zdieľanom prvom mieste s Univerzitou Komenského v Bratislave. THE World University Rankings hodnotil 1904 univerzít z celého sveta.

Hodnotiacimi kritériami boli výučba, výskumné prostredie, kvalita výskumu, priemysel a medzinárodná perspektíva. V jednom z najprestížnejších rebríčkov svetových univerzít sa UNIZA umiestnila na prvom zdieľanom 1001. až 1200 mieste.

„Umiestnenie v prestížnom hodnotení THE Rankings potvrdzuje našu neustálu snahu o excelenciu vo výučbe, výskume aj inováciách. Spoločne s našimi vedeckovýskumnými pracovníkmi a partnermi z praxe máme záväzok poskytovať kvalitné vzdelanie, spoluprácu s partnermi a naďalej sa zlepšovať,“ povedal Ján Čelko, rektor UNIZA.

V rebríčku sa okrem umiestnilo aj ďalších šesť slovenských univerzít: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita v Bratislave a prvýkrát Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.


Prečítajte si viac: