Žilinskí mestskí poslanci budú opäť rokovať. Témou je parkovacia politika, úprava chodníkov aj nové ihrisko


Foto: Žilinskí mestskí poslanci budú opäť rokovať. Témou je parkovacia politika, úprava chodníkov aj nové ihrisko

V utorok 26. septembra 2023 budú šiestykrát zasadať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Čo všetko bude súčasťou rokovania? Vytvorili sme krátky prehľad niektorých bodov z programu schôdze. 

Mestskí poslanci chcú znížiť cenu SMS lístka zo súčasných 1,60 eur na 1,10 eur. Malo by ísť o prípravu možnosti kombinovaného lístka na MHD a parkovanie za rovnakých podmienok. V prípade schválenia návrhu bude cena nižšia od novembra tohto roka. 


  • Úprava chodníka v centre mesta

Schvaľovať sa bude aj realizácia stavebných úprav chodníka na ulici  M.R. Štefánika. Návrh ráta s vyšším podielom zelene i vodozádržnými opatreniami. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,5 milióna eur a začiatok realizácie je plánovaný na rok 2024. Na financovanie investičnej akcie chce mesto požiadať o úver z Enviromentálneho fondu.

  • Vznik mestskej energetickej spoločnosti

Poslanci budú schvaľovať založenie Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. Tá by mala zabezpečovať koncepčnú, koordinačnú a metodickú činnosť v oblasti energetiky. Návrh ráta s tým, že konateľom novovzniknutej spoločnosti bude Ing. Vladimír Brezáni, ktorý do konca roka predloží podnikateľský biznis plán. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

  • Modernizácia základných škôl

Poslanci budú riešiť aj spolufinancovanie rekonštrukcie ZŠ Jarná a ZŠ Javorku. Budovy škôl by mali byť zmodernizované a čiastočne debarierizované, pričom obnovou prejde aj školský športový areál. Po schválení materiálu mesto prispeje sumou takmer 160-tisíc eur. 

  • Zmeny v parkovacej politike

Parkovanie v centre a mesta bude regulované novými normami. Upravené budú najmä podmienky pri vydávaní parkovacích kariet. Súčasťou navrhovaných zmien je aj úprava cenníka v rámci krátkodobého parkovania. 


  • Nové trhovisko v Žiline

Nové trhovisko, ktoré vyrastá medzi ulicami Horný val a J. M. Geromettu je vo výstavbe už niekoľko mesiacov. V platnom VZN však ešte formálne uvedené nie je. Nové nariadenie zároveň určí podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina.


  • Vyplatenie podielu Mesta Žilinskou parkovacou spoločnosťou

Predkladaný návrh hovorí o tom, že mestu po vystúpení zo Žilinskej parkovacej spoločnosti náleží vyplatenie niekoľkomiliónového majetkového vkladu. Doteraz sa tak však nestalo. Prednosta mestského úradu bude preto po schválení materiálu poverený tým, aby informoval o presných právnych krokoch, ktoré budú viesť k vyplateniu podielu mesta.

Prečítajte si viac: