Tému štúrovcov otvorí odborná konferencia v Bytči 22. októbra


Foto: Tému štúrovcov otvorí odborná konferencia v Bytči 22. októbra

Rok Ľudovíta Štúra, zaradený do zoznamu výročí UNESCO, si v Žilinskom kraji v roku 2015 pripomenuli aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Počas desiatich mesiacov sa v regiónoch Kysuce, Horné Považie, Turiec, Liptov a Orava uskutočnilo mnoho výstav, prednášok, interaktívnych besied a súťaží, ktoré pútavou a vzdelávacou formou vyzdvihli život a diela tohto významného slovenského dejateľa. „Vyvrcholením osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra je odborná konferencia, ktorú organizujeme v priestoroch nášho Sobášneho paláca v Bytči.

Témou sú, samozrejme, štúrovci a medzi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie a prednesú svoje príspevky je mnoho významných osobností. V rámci konferencie vystúpi aj slovenský literárny historik Augustín Maťovčík, ktorému sme minulý rok udelili Cenu Žilinského samosprávneho kraja za mimoriadny prínos v oblasti literatúry,“ informoval žilinský župan Juraj Blanár. Odborná konferencia Ľudovít Štúr a štúrovci sa uskutoční v Bytči vo štvrtok 22. októbra 2015 so slávnostným otvorením o 10.00 h. Okrem už spomenutých hostí vystúpia v Sobášnom paláci i predstavitelia Kysuckého múzea v Čadci, Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Gymnázia v Liptovskom Hrádku či Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré sú v pôsobnosti Žilinskej župy.

Na obdobie štúrovcov a zmapovanie ich aktivít sa zamerajú i prednášajúci z univerzít v Trnave či Nitre. Ako pripomenula riaditeľka odboru kultúry ŽSK Zuzana Kmeťová, jednotlivé príspevky majú za cieľ ozrejmiť štúrovskú tematiku a zamerať sa na prínos Ľudovíta Štúra pre Slovensko. „Odkaz, ktorý Štúr zanechal v politike, vede, školstve, literatúre a našom jazyku, je mimoriadne cenný, a aj preto som rada, že sa nám podarilo zorganizovať túto konferenciu so zaujímavými hosťami. Slovenská národná knižnica si pri príležitosti Štúrovho výročia pripravila prezentáciu najnovších publikácií a výskumov o jeho osobe a diele a záujemcovia si budú môcť túto prezentáciu vypočuť práve na našej konferencii,“ uviedla Z. Kmeťová. Ako ďalej podotkla, z príspevkov, ktoré počas dňa odznejú, bude zostavený elektronický zborník, ktorý bude možné stiahnuť z webovej stránky Žilinského samosprávneho kraja.

Miesto: -
Dátum: 22.10.2015 - 10:00


Prečítajte si viac: