Primátor so zástupcami si uctili seniorov aj v mestských častiach Žiliny


Foto: Primátor so zástupcami si uctili seniorov aj v mestských častiach Žiliny
Galéria: 5 fotiek
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívil primátor mesta Žilina Igor Choma a jeho zástupcovia Patrik Groma a Anton Trnovec viaceré mestské časti Žiliny, aby sa stretli so žilinskými seniormi. Podujatia organizovali organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, miestny spolok Slovenského červeného kríža a niektorí mestskí poslanci.

Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Preto sa v uplynulých dňoch konalo viacero stretnutí so žilinskými seniormi, ktorých sa zúčastnili primátor mesta Žilina Igor Choma a jeho zástupcovia Patrik Groma a Anton Trnovec. Súčasťou stretnutí bol aj kultúrny program, v ktorom prišli babičkám a dedkom zaspievať, zatancovať alebo zarecitovať talentované deti – vnúčatká.

•    Schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku sa konala vo štvrtok 15. októbra vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline za účasti primátora Igora Chomu.
•    V piatok 16. októbra sa konalo v Strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci stretnutie občanov „Strieborné popoludnie“, ktoré organizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža v Považskom Chlmci v spolupráci s mestským poslancom Jánom Púčekom. Za mesto sa prítomným prihovoril prvý zástupca primátora Patrik Groma.
•    V tom istom čase sa v priestoroch Kultúrneho domu v Bytčici konalo slávnostné posedenie pri príležitosti „Október – Mesiac úcty k starším“, ktoré organizovala miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku spolu s druhým zástupcom primátora Antonom Trnovcom, ktorý je zároveň mestským poslancom za túto mestskú časť.

Prítomným seniorom sa prihovoril primátor mesta Žilina Igor Choma: „Je mi veľkou cťou byť tu dnes s vami pri príležitosti mesiaca venovaného práve vám. Staroba sa vždy považovala za synonymum uvážlivosti a múdrosti, ktoré sú výsledkom prežitej skúsenosti. Celý život ste pracovali pre našu spoločnosť, naše mesto, naše Slovensko, za to Vám patrí naša veľká vďaka. Ako primátor mesta mám všetkých seniorov v úcte, preto je mojím cieľom vytvoriť vám podmienky pre plnohodnotné a príjemné prežitie „jesene života“. Milí seniori, prajem vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie vášho života.“


•    V sobotu 17. októbra sa vo Vraní konalo spoločné stretnutie členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, organizované v spolupráci s poslancom Jánom Púčekom. Za mesto Žilina sa podujatia zúčastnil prvý zástupca primátora Patrik Groma a mestskí poslanci Emília Talafová, a Ján Pažický.
•    V nedeľu 18. októbra sa podobné stretnutie členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku konalo v Brodne. Za mesto Žilina sa podujatia zúčastnil druhý zástupca primátora Anton Trnovec a mestskí poslanci Emília Talafová, a Ján Pažický.

Služby žilinským seniorom sa neustále rozširujú

Vedenie mesta Žilina neustále dbá o zlepšovanie života a zvyšovania ponuky služieb pre žilinských seniorov. Od 1. augusta 2013 sa stalo mesto Žilina zriaďovateľom zariadenia „Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb“, ktoré sa nachádza na Osikovej ulici na sídlisku Solinky. Prioritou je starať sa o klientov, ktorí bývajú v tomto zariadení a spríjemniť im jeseň života. Dôchodcovia môžu využívať už štyri denné centrá: v Starom meste na Ulici Andrej Kmeťa, na sídlisku Vlčince na Námestí Janka Borodáča, v Strážove a v Bytčici, ktoré sa nedávno rozšírilo o nové priestory.

Taktiež sa zvýšila kapacita výdaja jedál pre sociálne slabších obyvateľov, a to otvorením druhej jedálne na Lichardovej ulici na najstaršom žilinskom sídlisku Hliny. Prvá jedáleň sa nachádza v priestoroch denného centra na sídlisku Vlčince na Námestí Janka Borodáča. Dobrou správou pre dôchodcov, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, je to, že mestským zastupiteľstvom bolo schválené bezplatné cestovanie žilinskou MHD od 1. decembra. Podmienkami sú: dovŕšenie 62. roku života, trvalý pobyt v Žiline a nemať dlh voči mestu alebo dopravnému podniku.

Ku kultúrnemu vyžitiu našich dôchodcov prispievajú aj rôzne kultúrne akcie v meste, ako sú tradičné Hudobné stredy s dychovou hudbou počas kultúrneho leta či Festival seniorov alebo Primátorský deň. Známe sú aj úspechy dvoch tanečných skupín dôchodcov: Žilinské Babenky a Ruty-Šuty.

Poradným orgánom primátora sa stala v tomto roku aj Rada seniorov mesta Žilina, ktorá svojou dobrovoľníckou aktivitou a podnetmi pomáha zlepšovať život seniorov v našom meste. Podrobnosti nájdete na stránke: http://radaseniorov.zilina.sk/.

Sprievodcu (nielen) sociálnymi službami v meste Žilina a ďalšie informácie pre seniorov nájdete na stránke: http://www.socialne.zilina.sk/.Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina