Riaditeľ/ka alebo hlásateľ/ka v službách mesta Žilina? Pozrite si pracovné ponuky


Foto: Riaditeľ/ka alebo hlásateľ/ka v službách mesta Žilina? Pozrite si pracovné ponuky

Mesto Žilina zverejnilo na oficiálnych stránkach pracovné ponuky na dve zaujímavé pozície. Na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/200 3 Z.z. vyhlásilo mesto Žilina výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ/-ka základnej školy. Ide o Základnú školu, Lichardova 24 na Hlinách VIII. Okrem osobnostných predpokladov musia záujemci spĺnať podmienky prvej atestácie či mať v praxi najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti. Nový riaditeľ alebo riaditeľka bude tiež musieť vedieť ovládať prácu s počítačom a mať morálnu a občiansku bezúhonnosť.

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať  alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – Odbor školstva a mládeže
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Lichardova 24, Žilina - neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 3. novembra 2015 o 12.00 hod. Obálka musí byť viditeľne označená heslom: „Výberové konanie ZŠ, Lichardova 24, Žilina – neotvárať!“ Termín uzávierky prihlášok je 3. novembra o 12.00 hod.

Zároveň hľadá mesto Žilina aj pracovníka na dohodu pre pozíciu hlásateľa/-ku v mestskom rozhlase v meste Žilina v mestskej časti – Bánová, Bytčica, Trnové. Začiatok práve je 1. januára 2016. Bližšie informácie sa záujemcovia dozvedia na telefónnom čísle: 041/70 63 411.

Prečítajte si viac: