V Žiline sa stále parkuje na tráve, týka sa to aj návštev zo zahraničia


Foto: V Žiline sa stále parkuje na tráve, týka sa to aj návštev zo zahraničia
Galéria: 6 fotiek

Fanúšik nás upozornil na neustále zhoršujúcu sa situáciu ohľadom parkovania na trávnatých plochách v Žiline. “V prílohe zasielam zopár fotografií lokalita Ul. Hlinská od križovatky s Ul. V. Javorku, kde kominikácia vyusťuje priamo na prechod pre chodcov pri miestnej materskej škole pred hotelom GALILEO až po predajňu Ševt - ALZA. Takto sa tu parkuje pravidelne počas celého dňa. Dokonca už viackrát v tejto uličke došlo k poškodeniu, možno aj vykradnutiu odparkovaných vozidiel,” začína svoje rozprávanie čitateľ, ktorého meno máme v redakcii.

Problémom je podľa neho to, že miest je málo a šoféri sú tak nútení hľadať aj parkovanie mimo oficiálnych parkovacích plôch. “Myslím, že pravidelná hliadková činnosť polície, či už mestskej alebo štátnej, sa v tejto lokalite priam vyžaduje a proti parkovaniu by bolo možno dobré osadiť pri obrubníkoch betónové kvetináče alebo tzv. “pápežské čiapky” ako v centre mesta,” doplnil čitateľ.

Riešenie je len krátkodobé, pridáva sa aj vandalizmus

Ako vhodné riešenie by sa mohlo javiť aj posilnenie hliadkovej činnosti polície, tá však nemôže svoje kapacity alokovať len na určitú časť mesta a ostatné tak zanedbať. Čitateľ napriek tomu v prípade priestupkov oznámi na linku Mestskej polície Žilina problém, tá ho príde vyriešiť. Takýto postup má však krátkodobý efekt a nerieši situáciu systematicky. “Mestskú políciu som volal ja. Stáli tam 4 autá, 2 od večera. Je to každodenný problém s takýmto parkovaním a v čase dopravnej špičky ráno a popoludní (decká prichádzajúce či odchádzajúce zo školy sú ohrozované vodičmi) keď sú kolóny ku kruhovému objazdu pri Váhostave si niektorí vodiči cez túto uličku “zrýchľujú” prejazd na Solinky. Je to chodník či cesta?,” pýta sa čitateľ, ktorý sa posťažoval aj na vandalizmus. Ako je možné vidieť na fotografiách, parkovanie na tráve sa často týka automobilov s evidenčnými značkami zo zahraničia.

“V noci 18.9.2015 na tejto komunikácii boli poškodené ( možno aj vykradnuté ) 3 dodávky - rozbité sklá na dverách spolujazdca. Riešila to štátna polícia. Sklo ostalo v tráve, nemá ho kto odstrániť, takže k úraz z tohto miesta priam kričí - vedľa materská škôlka, deti chodia na prechádzky a tiež aj pri venčení psov môže dôjsť ku škodám,” vyjadril obavy mladý Žilinčan.

S problémom parkovania sme oslovili aj niektorých poslancov, na riešení sa pracuje

Parkovanie v Žiline je katastrofa a vedenie mesta tento problém dlhodobo nerieši, alebo ho rieši len “na oko” a nekoncepčne. Vodiči sú potom, žiaľ, odkázaní aj na neštandardné parkovanie na nevhodných miestach. Verím, že situáciu zlepší nová Koncepcia rozvoja statickej dopravy na území mesta, ktorej prípravu schválilo na môj návrh Mestské zastupiteľstvo už v apríli. Hotová by mala byť spolu s dopravným generelom do konca tohto roka. Na základe týchto dokumentov budeme v rozpočte presadzovať  peniaze na koncepčné a systematické budovanie parkovacích miest.” uviedol nám k opakujúcej sa situácii Martin Kapitulík, poslanec MZ v Žiline za stranu #sieť.

Problém aktívne rieši aj nezávislý poslanec Branislav Delinčák. “Pomery v danej lokalite osobne poznám a súhlasím s čitateľom, že sú neúnosné a že vodiči parkujú zle.  Na uvedenú situáciu upozorním mestskú políciu, rovnako aj odbor dopravy a budem hľadať riešenie, ako problém s parkovaním vyriešiť,” doplnil Delinčák na margo súčasného stavu.

So žiadosťou o stanovisko sme oslovili aj mesto Žilina prostredníctvom hovorcu, do dnešného dátumu sa však k prípadom nevyjadrilo. Prípadnú odpoveď mesta v článku na tomto mieste zverejníme.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu