Z 6000 billboardov v Žiline je legálnych len 200.


Foto: Z 6000 billboardov v Žiline je legálnych len 200.

Mesto Žilina už dlhšiu dobu neúspešne bojuje s nelegálnymi reklamnými plochami, ktorých počet je v Žiline približne 6000. Len približne 200 z nich je legálne umiestnených. Pre agentúru SITA sa vyjadril primátor Igor Choma nasledovne: „Napriek snahe a vynaloženému úsiliu nie sú zatiaľ výsledky tak viditeľné, ako by sme si želali. Kroky, ktoré sme urobili, prinášajú čiastočné úspechy v podobe odstránených reklám či už na základe súdneho príkazu alebo priamo vlastníkom,“ povedal žilinský primátor Igor Choma.

„Do dnešného dňa ich bolo odstránených približne sto, naším zámerom je odstrániť minimálne polovicu všetkých nelegálnych reklamných a informačných zariadení a regulovať vznik nových. V súčasnosti vedieme niekoľko súdnych sporov na odstránenie neschválených reklám.”

Problémom pri odstraňovaní je aj fakt, že všetky nelegálne billboardy stoja na súkromných pozemkoch. Majitelia však nemajú povolenie zo stavebného úradu, vyjadrenie polície ani súhlas architekta.
Ako ďalej primátor dodal, na mestských pozemkoch už nestojí žiadna nová reklamná plocha. A tie budú pravdepodobne postupne ubúdať.

“Za úspech považujeme aj skutočnosť, že na majetku alebo pozemku mesta nevznikla ani jedna nová reklama, prípadne ak vznikla, bola vo veľmi krátkom čase odstránená,” povedal Choma s tým, že minulý rok mesto neuzavrelo žiadnu novú nájomnú zmluvu na umiestnenie reklamného zariadenia na mestských pozemkoch či budovách. Zaujímavý je aj s tým spojený pokles príjmov z prenájmu miest pre reklamu. Oproti sume 80-tisíc eur v roku 2012 boli príjmy v roku 2013 už len 41-tisíc eur.

V príprave je tiež nový stavebný zákon, ktorý by mohol pomôcť vyčistiť mesto od billboardov.

zdroj: TASR/SITA

Prečítajte si viac: