Na Mostnej ulici začali s opravou protihlukovej steny, ktorá obhorela pri požiari suchých kríkov


Foto: Na Mostnej ulici začali s opravou protihlukovej steny, ktorá obhorela pri požiari suchých kríkov

Ešte v polovici novembra minulého roka vypukol neďaleko žilinskej okružnej križovatky Rondel pri ceste č. I/60 požiar suchých kríkov. Aj napriek rýchlemu konaniu žilinských hasičov plamene zasiahli aj okolité objekty, vrátane protihlukovej steny, na ktorej vznikli rozsiahle škody.

Slovenská správa ciest (SSC) preto následne 4. mája 2023 uzavrela zmluvu so spoločnosťou Aranio s. r. o., ktorá má zabezpečiť odstránenie následkov požiaru. Zamestnanci firmy v priebehu posledných dní postavili na predmetnom mieste lešenie a postupne tak začínajú s opravou poškodenej steny.

Keďže konštrukcia mierne zasahuje do vozovky, doprava v tomto úseku je čiastočne obmedzená. Dočasné dopravné značenie upozorňuje vodičov na prebiehajúce práce v blízkosti cesty, no zároveň prikazuje motoristom spomaliť na maximálnu rýchlosť 30 km/h, aby tak bolo možné predísť zbytočným kolíziám.

„Práce budú pozostávať z demontáže ohorených častí PHS, obnovy ochranného náteru, montáže nových častí výplne PHS a odvozu a likvidácie poškodeného materiálu,“ spresňuje sa v zmluve, ktorá zároveň uvádza, že spoločnosť Aranio s. r. o. má na ukončenie rekonštrukcie šesť mesiacov odo dňa prevzatia diela.

Prečítajte si viac: