Primátor Ružomberka žiada o elimináciu problémových medveďov, poslal list ministrovi životného prostredia


Foto: Primátor Ružomberka žiada o elimináciu problémových medveďov, poslal list ministrovi životného prostredia Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Zosnulých na ružomberskom cintoríne už niekoľko dní navštevujú nežiadaní hostia. Viacero jedincov medveďa hnedého desí pozostalých a ničí náhrobky, sviečky, kvety a vence. Vedenie mesta preto kontaktovalo Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý začal situáciu riešiť.

Plašenie zveri pomocou akustickej pištole sa však ukazuje ako neúčinné, medvede sa namiesto úteku začali pohybovať aj po iných častiach Ružomberka. Primátor mesta Ľubomír Kubáň dnes reagoval zaslaním otvoreného listu ministrovi životného prostredia Milanovi Chrenkovi, v ktorom žiada úplnú elimináciu všetkých problémových jedincov.

Celé znenie otvoreného listu, ktorý bol odoslaný aj Združeniu miest a obcí Slovenska, Únii miest Slovenska, Okresnému úradu v Ružomberku, Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, vedeniu Žilinského samosprávneho kraja a médiám, nájdete nižšie.


Vážený pán minister, 

píšem Vám z Ružomberka, kde posledné dni riešime dennodenné problémy s výskytom medveďa hnedého v blízkosti ľudských obydlí. Od uplynulého týždňa navštevuje viacero medveďov náš Mestský cintorín, kde devastujú hroby, ničia na nich ozdoby, konzumujú sviečky, pričom rozbíjajú svietniky. Niektoré hroby sú poliate voskom, v ich okolí sa váľa trus, vznikajú škody na majetku, každý deň nám nájomníci hrobových miest hlásia nové škody. Je len otázkou času, kedy môže dôjsť k stretu medveďa s človekom. 

Po zistení výskytu medveďa sme urobili všetky potrebné kroky, aby sme ako samospráva situáciu riešili z dôvodu ochrany zdravia a majetku občanov. Do mesta sme zavolali Zásahový tím pre medveďa hnedého „Západ“, určili sme otváracie hodiny cintorína, pričom sa na noc zatvára, medializovali sme odporúčania zásahového tímu o nepoužívaní sviec do odvolania, posilnili sme na mieste hliadky mestskej polície, aby sa zvýšila ochrana obyvateľov.

Žiaľ, skúsenosť posledných dní ukazuje, že všetky opatrenia sú neúčinné a problém s medveďom a jeho prítomnosťou na cintoríne eskaluje. Zásahový tím priznal, že v okolí sa nachádza aj viac ako štyri kusy medveďov (dospelý jedinec, medvedica s dvomi mladými), ktoré pôvodne identifikovali ako škodcov. Medvede sú v súčasnosti plašené akustickou formou prostredníctvom plynovej pištole. Otázkou ale je účinnosť tohto riešenia, keďže výskyt medveďa registrujeme aj v ďalších častiach intravilánu nášho mesta, napríklad v turisticky obľúbenej Hrabovskej doline, ale aj na okraji sídliska Klačno. Ide pravdepodobne o tých istých jedincov, ktorých momentálne plašíme a vyháňame z cintorína a ktoré sa postupom času stali synantropnými.

Vážený pán minister, 

dolný Liptov, a všeobecne región Liptov, je známy svojím cestovným ruchom. Ročne nás navštívia tisícky turistov, ktorí k nám chodia za odpočinkom a relaxom. Nachádzajú ich práve v našej prírode a horách. Letná sezóna čoskoro začne a my do nej nechceme vstúpiť ako mesto s množstvom medveďov, ktoré sa voľne potulujú vedľa ľudských obydlí. Mesto, kde je nebezpečné sa pohybovať po horách. 


Žiaľ, možnosti samosprávy sú pri riešení uvedených problémov značne limitované. Preto Vás chcem v mene obyvateľov mesta Ružomberok a všetkých, ktorí si u nás plánujú dovolenku alebo Liptov tento rok navštívia, požiadať o neodkladné a definitívne riešenie s výskytom medveďa hnedého. 

Uvedomujem si hranice, ktoré stanovuje európsky legislatívny priestor v ochrane medveďa hnedého, no nad všeobecnou ochranou medveďa by mala byť ochrana života ľudí. Denne prijímam sťažnosti obyvateľov na situáciu na cintoríne, registrujem a plne podporujem vznikajúcu petíciu za to, aby sa tento problém v Ružomberku riešil, no vyriešený bude len, ak sa podniknú kroky na úplnú elimináciu problémových jedincov medveďa hnedého.  

Zároveň dávam do pozornosti neúnosnú situáciu aj v iných regiónoch SR. Verím, že Vaše ministerstvo a ďalšie príslušné orgány si ju uvedomujú a že iniciujú podanie žiadosti o výnimku na regulačný odstrel medveďa v celej SR u kompetentných úradov EÚ, a to tak, ako to už urobili niektoré iné členské krajiny.

Vážený pán minister, 

verím, že pri riešení našich problémov nám dokáže byť ministerstvo nápomocné a spoločne nájdeme riešenie. Úprimne Vás žiadam, aby sme neostali len pri písaní listov. 

S úctou, 

JUDr. Ľubomír Kubáň, 

primátor Mesta Ružomberok.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu