O detských pacientov z Liptovského Hrádku sa po odchode lekárky postarajú v liptovskej nemocnici


Foto: O detských pacientov z Liptovského Hrádku sa po odchode lekárky postarajú v liptovskej nemocnici Foto: Ilustračné/pixabay.com

Záujem mladých lekárov o prácu v slovenskom zdravotníctve je stále nedostatočný, a to tak v odľahlých obciach, ako aj v menších mestách. Na zoznam zaniknutých pracovísk sa pridala aj všeobecná ambulancia pre deti a dorast v Liptovskom Hrádku, ktorej prevádzka bola ukončená po odchode lekárky na dôchodok.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) vyriešil zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre evidovaných pacientov zriadením už druhej všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, ktorá je funkčná od 1. júna 2023.

Nastáva neregulovaná centralizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti, kedy ľudia za starostlivosťou dochádzajú do vzdialenejších miest a regiónov. Preto si vážime každého lekára v dôchodkovom veku, ktorí už pred odchodom na dôchodok systematicky spolupracuje s mladých lekárom,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

ŽSK v záujme zabezpečovanie dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov otvára ambulancie pri svojich zdravotníckych zariadeniach. V súčasnosti je však dopyt aj po špecializovaných ambulanciách, preto tam, kde sú pri nemocniciach dostatočné kapacity, zriaďuje kraj aj špecializované ambulancie. 

Situáciu sa snaží zlepšiť aj finančnou podporou mladých lekárov v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, a to prostredníctvom schváleného stabilizačného projektu. V roku 2019 sa takýmto poskytnutím jednorazovej dotácie podarilo zastabilizovať 6 nových ambulancií. 

Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň spustilo od roku 2014 systém vzdelávania všeobecných lekárov a pediatrov v rámci rezidentského programu pre privátnu prax, na ktorom participuje aj kraj. Aktuálne je v programe 29 lekárov pre pediatriu a 21 pre všeobecné lekárstvo.

Ďalším krokom zo strany rezortu zdravotníctva je výzva z roku 2022, ktorá si dáva za cieľ vytvoriť podporné mechanizmy a motivačné prostriedky pre zvýhodnenie platieb pre ambulanciu lekára v odľahlých regiónoch. V kraji sa však do tejto výzvy zapojili len 2 lekári. 

Evidentne tak motivačné, finančné a iné benefity od samosprávy či jednorazová dotácia od Ministerstva zdravotníctva na systematické riešenie situácie nepostačujú. Riešením by bola štátom riadená regulácia na celoštátnej úrovni, ale aj financovanie ambulancií tak, aby dokázali konkurovať platom lekárov v nemocniciach. Na to je však potrebná zmena legislatívy, súčinnosť štátu a kompetentných orgánov,“ dodáva Pekarčíková.


Prečítajte si viac: