Pri tvorbe novej dopravnej stratégie v Žiline pomôžu inteligentné priechody pre chodcov aj kamery


Foto: Pri tvorbe novej dopravnej stratégie v Žiline pomôžu inteligentné priechody pre chodcov aj kamery Foto: Mesto Žilina

Vysoká intenzita dopravy v meste Žilina, ale aj nárast chodcov a cyklistov priniesli so sebou nové opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti účastníkov premávky. Samospráva preto v deviatich lokalitách vybuduje inteligentné priechody pre chodcov.

Do konca novembra 2023 by mali pribudnúť na týchto miestach:

  • Ulica Vysokoškolákov pri OBI
  • pri Poliklinike ŽILPO
  • Ulica Pri Celulózke
  • Veľký Diel (lesopark)
  • A. Rudnaya-Centrálna
  • Štefánikove námestie
  • križovatka Priemyselnej ulica s Rázusovou ulicou
  • Závodská cesta
  • križovatka Ulica R. Zaymusa s Komenského ulicou

Lokality samospráva vybrala po zvážení dopravnej situácie, majetko-právneho stavu a technických možností pripojenia na elektrickú sieť. Realizátorom stavebných prác je spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Investícia vo výške 168-tisíc eur je z 95 % financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci projektu Moderné technológie v meste Žilina.

Súčasťou každého priechodu bude inteligentné LED osvetlenie umiestnené na dvoch stožiaroch, obojstranné signalizačné LED svietidlá, dva detektory pohybu, dopravné značky s fluorescenčným podkladom a riadiaca jednotka SMART systému na riadenie intenzity osvetlenia a blikania napojená na verejné osvetlenie.

Vďaka kontrastnému nasvieteniu priechodov sa dosiahne lepšia viditeľnosť chodcov. Realizácia priechodov zahŕňa aj vodorovné dopravné značenie. Na každom priechode bude tiež nainštalovaný smart senzor pre snímanie atmosférických veličín, ako napríklad teploty, vlhkosti či prachových častíc.

„Inteligentné priechody pre chodcov nám budú zároveň zbierať dáta o pohyboch chodcov, pričom s údajmi budeme následne ďalej pracovať. Na základe kľúčových informácií o frekvencii pohybu na jednotlivých úsekoch v čase budeme vedieť lepšie formulovať dopravnú stratégiu,“ doplnil primátor Žiliny Peter Fiabáne.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Projekt zahŕňa aj prípravu ďalších smart riešení. V najbližších mesiacoch začne realizácia inteligentného kamerového systému mestskej polície, ktorého súčasťou bude 19 otočných, 3 pevné a 20 osobných kamier či zobrazovacia video-stena v riadiacom stredisku.

V častiach Staré mesto, Bôrik, Solinky, Vlčince a Závodie bude v 855 pouličných svietidlách na 23 uliciach čoskoro dokončená montáž inteligentných lampových regulátorov a rozvádzačov, ktoré zabezpečia úsporu, monitorovanie a riadenie osvetlenia na diaľku.

Verejné osvetlenie bude slúžiť ako dátová infraštruktúra pre zber a riadenie dát v rámci nových oblastí riadenia mesta. Prepojenie viacerých inteligentných riešení z rôznych zariadení do jedného systému bude riešiť softvér na zber a vizualizáciu dát, ktorý bude doprogramovaný do existujúcej mestskej smart platformy.

V Žiline zároveň pribudnú na rovných úsekoch s častým prekračovaním rýchlosti merače rýchlosti. Nainštalované budú na Ulici Tajovského, Vysokoškolákov – lesopark, M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava, na Hôreckej ceste a na Hlinskej ulici.

V rámci moderných technológií pribudnú v meste aj merače hustoty dopravy, ktoré budú monitorovať dôležité vstupy do mesta od Tepličky nad Váhom, Rosiny, od diaľnice D1, Lietavskej Lúčky, od Hôrok, od diaľnice D3, od Kysuckého Nového Mesta a od Mojšovej Lúčky/Strečna. Údaje o kvalite ovzdušia v meste a mestských častiach zbiera od konca januára osem meteostaníc.

Na realizáciu smart city riešení získala samospráva grant vo výške takmer milión eur. Projektové aktivity, ktoré realizuje, sa týkajú najmä regulácie dopravy, monitorovania lokálnych environmentálnych ukazovateľov, smart manažmentu verejného osvetlenia či zvýšenia úrovne bezpečnosti na verejných miestach.


Prečítajte si viac: