S týmito predmetmi vás autobusy SAD Žilina neodvezú. Viete, aký limit je pre vašu batožinu?


Foto: S týmito predmetmi vás autobusy SAD Žilina neodvezú. Viete, aký limit je pre vašu batožinu? Foto: Facebook/SAD Žilina

Pri cestovaní hromadnou dopravou často vznikajú otázky súvisiace s tým, ktoré veci a predmety nie je povolené prepravovať napríklad v autobusoch. SAD Žilina preto na svojej webovej stránke informuje cestujúcich o tom, ktoré predmety a veci sú z prepravy jednoznačne vylúčené. Dopravca tak chce predchádzať nepríjemnostiam vzniknutým počas samotnej prepravy.

Bicykle s výnimkou cyklobusov

V autobusoch SAD Žilina je vylúčená preprava bicyklov s výnimkou tých spojov, ktoré sú označené symbolom bicykla v časoch, ktoré sú uvedené v cestovnom poriadku, a tiež do vyčerpania kapacity. „Aj v tomto prípade sa bicykle neprepravujú v autobuse, ale buď na cyklovleku alebo špeciálnom nosiči, ktorý je pripevnený k autobusu zo zadnej strany,“ upozorňuje dopravca. Preprava nebezpečných vecí

Cestujúci nesmú prepravovať v autobusoch SAD Žilina žiadne nebezpečné veci, ktorých preprava je zakázaná právnymi predpismi. Takisto sem zaradzujeme veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, alebo veci, ktoré sú nevhodne zabalené a môžu spôsobiť znečistenie autobusu. Z prepravy vylúčené aj veci, ktoré majú nepríjemný zápach a obťažovali by ostatných cestujúcich v autobuse.

Batožina presahujúca stanovené rozmery

Cestujúci, ktorý má batožinu v celkovej váhe presahujúcej 50 kg, je tiež vylúčená z prepravy. To isté platí aj v prípade batožiny presahujúcej rozmery 80x60x50 cm. Povolená nie je ani preprava vecí, ktorých dĺžka presahuje 200 cm a majú priemer alebo uhlopriečku väčšiu ako 30 cm. Veci tvaru dosky s rozmermi väčšími ako 150x100x10 cm sa tiež nesmú prepravovať v autobusoch SAD Žilina.

„Ďalším prípadom je preprava invalidného vozíka bez cestujúceho, ktorý nie je možné poskladať. Ak autobus nie je vybavený zariadením na jeho pevné ukotvenie, tak takáto preprava tiež nie je povolená,“ uzatvára dopravca. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu