Poslanci mesta sa v spolupráci s ÚPSVaR Žilina a SVP dohodli na vyčistení Rajčianky


Foto: Poslanci mesta sa v spolupráci s ÚPSVaR Žilina a SVP dohodli na vyčistení Rajčianky

Konalo sa pracovné stretnutie k vyčisteniu povodia rieky Rajčianky Žilina 25. 9. 2015 –

24.septembra sa na pôde Mestského úradu v Žiline konalo pracovné stretnutie k vyčisteniu povodia rieky Rajčianky. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia mesta Žilina, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline (ÚPSVaR) a Slovenského vodohospodárskeho podniku. Dohodli sa na postupe čistiacich prác na povodí rieky.

Breh rieky Rajčianka má na území mesta Žilina dĺžku 13 kilometrov a v súčasnosti je nutná úplná úprava jej povodia. Dôvodom je protipovodňová ochrana a doplnková rekreačná funkcia.


Na stretnutí sa dohodlo, že ak sa Slovenskému vodohospodárskemu podniku nepodarí vyčistiť koryto Rajčianky svojpomocne, pomôže mu mesto Žilina v spolupráci s ÚPSVaR, ktorý zabezpečí ľudské zdroje. Stretnutia sa za mesto Žilina zúčastnil prvý zástupca primátora Patrik Groma, poslanec mestského zastupiteľstva Branislav Delinčák a referent verejnoprospešných služieb Pavol Mestický. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline zastupovali Kamil Kerata a Alena Mikundová. Zo Slovenského vodohospodárskeho podniku prišli na stretnutie Gábor Michal a Čibenka Rastislav.

“Mám veľkú radosť, že sa nám podarilo stretnúť spolu s Vodohospodárskym podnikom a nájsť riešenie, ako vyčistiť a pravidelne udržiavať brehy Rajčanky čisté, bez náletových drevín. Ľudia sa po rokoch opäť dočkajú dôstojného rekreačného miesta, ktoré im bude slúžiť tak, ako kedysi. Na úspešné vyčistenie Rajčanky budú nadväzovať ďalšie projekty revitalizácie,” dodal poslanec Branislav Delinčák.

“Vyčistenie Rajčianky nám prinesie nové možnosti, napr. zrealizovať nové cyklotrasy, informačné tabule či náučný chodník. Bude to aj dôstojné vychádzkové miesto nielen pre našich dôchodcov v Dennom centre Strážov, ale aj pre všetkých Žilinčanov,” dodal prvý zástupca primátora Patrik Groma.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu