Žilinu opäť zaplavujú nelegálne reklamné pútače na cirkus, inštalujú ich v noci aj za pomoci rebríka


Foto: Žilinu opäť zaplavujú nelegálne reklamné pútače na cirkus, inštalujú ich v noci aj za pomoci rebríka
Galéria: 3 fotky

Nevkusné reklamné pútače na cirkus opäť zaplavujú ulice Žiliny. Ide o nelegálnu reklamu, ktorá sa každoročne objavuje vo viacerých mestách. Minulý týždeň tieto reklamné pútače „zdobili“ hlavný ťah na ceste I/11 v Čadci. 

Aktuálne sú tieto nelegálne reklamné pútače rozmiestnené v Žiline na stromoch, dopravných značkách, stĺpoch verejného osvetlenia i autobusových zastávkach. V niektorých prípadoch ich umiestnili do výšky niekoľkých metrov, čo im na jednej strane zabezpečuje lepšiu viditeľnosť a zároveň sťažuje kompetentným osobám ich odstránenie.

„Vyzerá to v našom meste naozaj ako v cirkuse. Vešajú to na stĺpy verejného osvetlenia aj autobusové zastávky. Chodia vždy v noci. Minulý rok som ich videl ako idú na aute s rebríkom, no kým som sa otočil, už boli preč,“ uviedol všímavý Žilinčan, ktorý nás na problém upozornil. 

Žilina rieši problém s vizuálnym smogom dlhodobo, a to napriek tomu, že podľa platného VZN je akákoľvek vizuálna reklama v meste zakázaná a umiestnenie reklamných stavieb musí prejsť povoľovacím procesom. Uvedené pútače na cirkus však ani nespĺňajú definíciu riadnej reklamnej stavby a preto by o toto povolenie žiadať nemohli. 


Rieši ich preto zákon o priestupkoch, ktorý hovorí, že „priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.“

Mestská polícia môže udeliť blokovú pokutu osobe zodpovednej za nelegálne vyvesenie plagátov do výšky 33 eur. Pri takomto postupe je však nutné určiť nie len majiteľa banneru, ale aj človeka, ktorý ho na mieste vyvesil. Pri riešení rovnakého problému v minulosti usporiadatelia konkrétnej propagovanej akcie tvrdili, že nevedia, kto má na starosti ich rozmiestnenie.

Predmetný cirkus sa v hlavnom krajskom meste zdrží od 20. apríla do 8. mája, priestor dostali pri žilinskej športovej hale.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Prečítajte si viac: