Jarný zber zeleného odpadu: Lístia, konárov či zvyškov rastlín sa môžu Žilinčania zbaviť na týchto miestach


Foto: Jarný zber zeleného odpadu: Lístia, konárov či zvyškov rastlín sa môžu Žilinčania zbaviť na týchto miestach Foto: pixabay.com

Mesto Žilina každý rok na jar a na jeseň zabezpečuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Ako informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, kontajnery budú pre obyvateľov rodinných domov tento rok prístupné od 11. apríla do 2. mája.

Do veľkokapacitných kontajnerov môžu Žilinčania odovzdať zelený odpad zo záhrad, teda lístie, konáre, vyhrabanú trávu či zvyšky rastlín. Mesto zároveň žiada všetkých obyvateľov, aby do kontajnerov nevhadzovali veľkoobjemný komunálny odpad.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa bude realizovať na základe nasledovného harmonogramu: 

Budatín 11. 4. 

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • Radová ulica (koniec ulice)
 • nad Sivou ulicou

Zádubnie 12. 4. 

 • Zádubanská ulica (v strede ulice)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)

Zástranie 13. 4. 

 • Stará dedina
 • Kultúrna ulica (pri kultúrnom dome)

Strážov 14. 4.

 • Dedinská ulica (zastávka MHD) 
 • Rajčianska ulica (v strede ulice) 

Brodno 17. 4.

 • Zaroháčovská ulica (dolná časť ulice - pri potoku)
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) 

Vranie 18.4.  

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)

Považský Chlmec 19. 4.


 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Pri Kysuci
 • križovatka ulíc Bytčianska a Nová

Bánová 20. 4.

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou Osvety)
 • križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka

Mojšova Lúčka 21. 4.

 • Rybné námestie 
 • Stará Mojšova Lúčka 

Závodie 24. 4.

 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)

Žilinská Lehota 25. 4.

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Na cintorín (pri cintoríne)

Rosinky 26. 4.

 • Brezová ulica č. 56 - 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Bytčiča 27. 4.

 • Bystrická ulica (pri katolíckom cintoríne)
 • križovatka Chalupkovej ulice a ulice Na Záchrastí 
 • Matuškova ulica č. 13 

Bôrik, Malá Praha, Staré Mesto 28. 4.

 • križovatka Bôrickej cesty a Tulipánovej ulice 
 • križovatka Daxnerovej a Kollárovej ulice
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a ulice Na Šefranici
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Trnové 2. 5.

 • Horná Trnovská cesta (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)
 • Nový Domov (zastáva MHD Rakové)


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: