Veľkokapacitné kontajnery sa na začiatku apríla presunú na Hájik, do Bytčice, Bánovej a Závodia


Foto: Veľkokapacitné kontajnery sa na začiatku apríla presunú na Hájik, do Bytčice, Bánovej a Závodia Foto: Ilustračné

Jarné upratovanie na území Žiliny pokračuje. Veľkokapacitné kontajnery sa v pondelok 3. apríla 2023 presunú do mestských častí Hájik, Bytčica, Bánová a Závodie, kde zotrvajú až do štvrtka 6. apríla. Následne budú počas ďalších týždňov postupne presunuté aj do ďalších častí mesta, o čom vás budeme vopred informovať.

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá a obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, tráva, lístie, konáre a pod.

Predmety, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania odovzdať do zberných dvorov v Považskom Chlmci (v pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.), kde prijímajú aj zelený odpad, alebo na Jánošíkovej ulici v Žiline. Zberné dvory sú správnou voľbou aj počas roka, kedy obyvateľom nie sú k dispozícii veľkokapacitné kontajnery.

Umiestnenie kontajnerov v mestských častiach:

Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ), neskôr presun podľa potreby
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34  
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 –⁠ neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalupkovej ulice a ulice Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13 –⁠ neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Bánová

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici) 
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice
 • Riečna ulica pri Rajčanke (pri moste, smer KINEKUS)
 • od 3. 4. do 4. 4. –⁠ Námestie sv. Jána Bosca 
 • Družstevná ulica smer k družstvu pri BRKO

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
 • Nábrežie Rajčanky (pri bývalej Fackárni)
 • od 5. 4. do 6. 4. –⁠ križovatka ulíc Pod Sadom a Hôreckej cesty (odvoz v sobotu ráno)


Prečítajte si viac: