Neobmedzená platnosť starých vodičských preukazov končí tento rok, výmena stojí 6 eur a 50 centov


Foto: Neobmedzená platnosť starých vodičských preukazov končí tento rok, výmena stojí 6 eur a 50 centov Foto: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Jazdíte so starým typom vodičského preukazu, ktorého platnosť bola pri vydávaní neobmedzená? Pokiaľ áno, je načase zvažovať jeho výmenu za nový. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti upozornilo na koniec platnosti starých dokladov.

Od vzniku Slovenskej republiky do 30. apríla 2004 boli osobám, ktoré splnili predpoklady na vedenie motorových vozidiel, vydávané vodičské preukazy ružovej farby. Ich platnosť mala byť pôvodne neobmedzená, skončí však už 31. decembra 2023. Dôvodom je transpozícia európskej smernice z roku 2006.


„O výmenu môžu ich držitelia požiadať už aj v súčasnosti. O nový vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu,“ uviedol rezort vnútra.

Pokiaľ požiadate o výmenu dokladu v štandardnej lehote do 30 dní, zaplatíte správny poplatok 6 eur a 50 centov. Za sumu 26 eur je možné vybaviť urýchlené vydanie vodičského preukazu do dvoch pracovných dní. Osoby staršie ako 65 rokov správny poplatok neuhrádzajú.

„Platnosť aktuálne vydávaných vodičských preukazov pre skupiny AM ,A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov,“ doplnilo Ministerstvo vnútra SR.