Žilinská samospráva ocenila 30 výnimočných pedagógov, vypočuli si slová úcty aj uznania


Foto: Žilinská samospráva ocenila 30 výnimočných pedagógov, vypočuli si slová úcty aj uznania Foto: Facebook/Mesto Žilina

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila žilinská radnica v utorok 28. marca tridsať učiteľov zo žilinských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo v priestoroch Mestského divadla v Žiline. Za obetavý prístup a osobné zanietenie v povolaní učiteľov si pamätný list prevzalo 28 žien a dvaja muži.

Na prácu pedagóga sa kladú vysoké nároky. Vyžaduje si zodpovednosť, vytrvalosť, kreativitu a predovšetkým trpezlivosť, pretože práca s deťmi je veľakrát náročná. Rád by som im touto cestou poďakoval, že výraznou mierou prispievajú ku kvalite vzdelávania v našich školách, že svoju prácu vykonávajú často aj nad rámec svojich povinností a za to, že na sebe neustále pracujú a snažia sa uplatňovať aj nové moderné metódy výučby,“ uviedol po slávnostnom oceňovaní Peter Fiabáne.

Samospráva ocenila 11 pedagógov za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy, dvoch za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve, desať učiteľov za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva a päť pedagógov za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť.

Dve pedagogičky si odniesli aj prestížnu Cenu Janka Frátrika. Radnica ju udeľuje na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline.

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej výchovy boli ocenení: 


 • Iveta Novákiová (MŠ Jarná)
 • Drahoslava Holániková (MŠ Cesta k vodojemu)
 • Dana Zvariková (MŠ Čajakova)
 • Mária Šuteková (MŠ Nám. Janka Borodáča 7)
 • Ľudmila Liptáková (MŠ Trnavská)
 • Ľubica Červená (ZŠ s MŠ Školská)
 • Alena Šebíková (MŠ Študentská)
 • Anna Valíčková (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda)
 • Kamila Gaňová (ZŠ s MŠ Dolná Trnovská)
 • Eva Jantošová (MŠ Bajzova)
 • Jana Bučanyová (MŠ Gemerská)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v umeleckom školstve boli ocenení:

 • Mgr. Jana Sedlická DiS. art. (ZUŠ Ferka Špániho)
 • Pavel Stiller (ZUŠ Ladislava Árvaya)

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti základného školstva boli ocenení

 • Mgr. Viera Bučková (ZŠ s MŠ Školská)
 • Mgr. Ivana Púčková (ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda)
 • Mgr. Mária Tothová (ZŠ s MŠ Gaštanová)
 • Mgr. Zuzana Grečnárová (ZŠ Slov. dobrovoľníkov)
 • Mgr. Veronika Urbaníková, PhD. (ZŠ Karpatská)
 • Mgr. Marcela Mačeková (ZŠ Limbová)
 • Mgr. Iveta Brasová (ZŠ Martinská)
 • Mgr. Andrea Rabčanová (ZŠ Nám. mladosti)
 • Janka Bartošová (ZŠ V. Javorku)
 • Mgr. Pavol Holeša (ZŠ s MŠ Brodňanská)

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť boli ocenení:

 • Mgr. Mária Marčeková (ZŠ Jarná)
 • Ing. Mária Gažová (ZŠ Karpatská)
 • Mgr. Eva Smolková (ZŠ Karpatská)
 • Mgr. Daniela Cehlárová (MŠ Stavbárska)
 • PaedDr. Beáta Vörösová (ZUŠ Ladislava Árvaya)

Cenu Janka Frátrika získali:

 • Mgr. Zlatica Lajčiaková
 • Mgr. Želmíra Marčáková

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: