Časť ulice P. O. Hviezdoslava v Žiline uzavrú na dva mesiace, dôvodom je prekládka potrubia


Foto: Časť ulice P. O. Hviezdoslava v Žiline uzavrú na dva mesiace, dôvodom je prekládka potrubia Foto: ilustračné

Mesto Žilina informuje o plánovanej čiastočnej uzávierke Ulice P. O. Hviezdoslava v centre. Uzavretá bude nielen cesta ale aj chodník pre peších a to v termíne od pondelka 27. marca 2023 do stredy 31. mája 2023.

Žiadateľom čiastočnej uzávierky je Združenie pod Dubňom, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička nad Váhom a nadväzujúcej infraštruktúry v uzle Žilina“.

Dôvodom uzávierky je realizácia preložky vodovodu DN 300 a úprava šachiet kanalizačných stôk a zberača. Rozkopové práce budú vykonávane na Ulici P. O. Hviezdoslava pred podchodom na trojpruhovej komunikácii počas čiastočnej uzávery jedného jazdného pruhu.

Bude zabezpečený obojsmerný prejazd vozidiel. Jeden pruh bude prejazdný v smere železničná stanica, jeden pruh v opačnom smere (Ulica Sasinkova, Kálov) a na jednom sa bude realizovať rekonštrukcia (vedľa chodníka popri železnici). 

Z dôvodu uzavretia chodníka popri železnici dôjde k premiestneniu priechodov pre chodcov, ktoré budú vyznačené dočasným vodorovným aj zvislým dopravným značením.

Prečítajte si viac: