Od minulého roka sa zmenili názvy sviatkov Veľkej noci. Nedeľa je Palmová, sobota Svätá...


Foto: Od minulého roka sa zmenili názvy sviatkov Veľkej noci. Nedeľa je Palmová, sobota Svätá... Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

O niekoľko týždňov je tu Veľká noc, kedy kresťania oslavujú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Od roku 2022 sa však jednotlivé dni veľkonočných sviatkov na Slovensku volajú inak. Nové názvy majú pri bohoslužbách využívať rímskokatolíci.

Nedeľa pred Veľkou nocou, ktorá pripomína príchod Ježiša do Jeruzalema, sa dlhé roky nazývala Kvetná, teraz je Palmová. Zelený štvrtok nesie názov Štvrtok svätého týždňa, Veľký piatok sa zmenil na Piatok utrpenia Pána. Namiesto Bielej soboty je Svätá sobota, názov Veľkonočnej nedele sa predĺžil na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania a z Veľkonočného pondelka je po novom Pondelok po veľkonočnej oktáve.

Dôvodom zmeny názvov jednotlivých sviatkov je podľa Konferencie biskupov Slovenska snaha priblížiť sa k pomenovaniam použitým v Rímskom misále. Používanie nových názvov sa týka len rímskokatolíckej cirkvi, ktorá ich však svojim veriacim nevnucuje. Správne vyjadrovanie podľa bývalého hovorcu konferencie prináleží hlavne kňazom.