Znehybnené vozidlo patrí majiteľovi pozemku, na ktorom leží aj Kamenná. Hrozí jej zablokovanie


Foto: Znehybnené vozidlo patrí majiteľovi pozemku, na ktorom leží aj Kamenná. Hrozí jej zablokovanie Foto: Facebook/Maro Rockový Kráľ

V priemyselnej zóne Žiliny stojí osobné motorové vozidlo, ktorému bol pohyb znemožnený kurióznym spôsobom. Fotografie automobilu sa dnes objavili vo viacerých žilinských facebookových skupinách a vyvolala zmiešané reakcie u obyvateľov mesta.

Žilinčanov prekvapil spôsob, akým bola zabezpečená nehybnosť vozidla. Okrem toho, že má na ľavom prednom kolese nasadenú papuču, je celý automobil oblepený bielo-červenou páskou. Nejde však o pásku s policajným označením, preto nie je jasné, kto ju na vozidlo pripevnil.

Majiteľom automobilu je Ivan Intribus, ktorý je podľa katastra nehnuteľností zároveň spoluvlastníkom pozemku, na ktorom vozidlo stojí. Zaparkoval ho tam dnes v ranných hodinách z dôvodu neustáleho využívania jeho pozemku firmami sídliacimi v blízkosti.


Na parcele registra E 132/1 s výmerou 2 496 metrov štvorcových, ktorá je vedená v liste vlastníctva ako orná pôda, leží aj úsek pomerne frekventovanej komunikácie na ulici Kamenná. Intribus sa preto snaží nadviazať komunikáciu s mestom Žilina. V prípade, že zodpovedné osoby nebudú reagovať, môže mať spor vážnejšie následky.

„Celá cesta je naša. Mesto ma včera odignorovalo, keď som s nimi chcel včera jednať. Dáme ešte jednu výzvu, ale je možné, že zablokujeme celú cestu. Budem to riešiť s právnou kanceláriou,“ uviedol Intribus.

Spolumajiteľ pozemku je naklonený dohode s firmami, ktoré majú budovy v blízkosti cesty a ktorým aktuálne čiastočne blokuje vstup do areálu. Podľa jeho slov však na jeho návrhy nereagujú ani majitelia týchto spoločností. V súvislosti s využívaním parcely má prebiehať aj občiansko-právny spor.

Na vozidle zaparkovanom pred príjazdovou cestou k viacerým budovám sa do niekoľkých hodín objavila papuča aj výstražná páska. Intribus plánuje zistiť, či došlo aj k poškodeniu automobilu. Pokiaľ áno, je možné, že podá trestné oznámenie.

O stanovisko k tomuto problému sme požiadali aj mesto Žilina. O ďalšom vývoji situácie budeme informovať.

Prečítajte si viac: