Od marca začne rekonštrukcia viacerých úsekov cesty z Varína do Terchovej, motoristov čakajú obmedzenia


Foto: Od marca začne rekonštrukcia viacerých úsekov cesty z Varína do Terchovej, motoristov čakajú obmedzenia

Žilinský samosprávny kraj informuje o plánovanej rekonštrukcii viacerých úsekov cesty druhej triedy č. 583 v úseku Varín - Terchová. Stavebné práce začnú už od marca a prebiehať budú počas celého roka 2023. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v decembri. 

Motoristi sa tak musia pripraviť na viaceré dopravné obmedzenia. „Stavebné práce si vyžiadajú obmedzenia v doprave, premávka bude usmernená dočasnými dopravnými značkami, prípadne semaformi,“ informuje hovorkyňa krajskej samosprávy Eva Lacová.

Stavebné práce budú realizované v úsekoch v rôznych dĺžkach a jednotlivé úseky budú mať rôznu lehotu výstavby. Podrobnejší prehľad prác je vyznačený v interaktívnej mape, kde môžeme vidieť už ukončené, pripravované alebo práve realizované rekonštrukcie a opravy ciest. 

Plánovaná rekonštrukcia

V tomto roku začne krajská samospráva s rekonštrukciou vozovky cesty II/583 v obci Krasňany v dĺžke 570 metrov, v obci Belá bude do konca roka opravený 150-metrový úsek. Vybudovaním oporného múru bude taktiež vykonaná sanácia zosuvu vozovky v obci Terchová v dĺžke 240 metrov, ktorej súčasťou bude i trojmetrový most. 

„Pri výstavbe oporného múru sa zasiahne do mostu ponad Biely potok, tento most je potrebné z tohto dôvodu kompletne obnoviť. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť mosta a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode,“ uvádza kraj. 

Rekonštrukcia v realizácií

Práce na niektorých úsekoch predmetnej komunikácie začali už v minulom roku. Patrí medzi ne rekonštrukcia troch mostných objektov. Jeden vedie ponad vodný tok Varínka v obci Krasňany v dĺžke 86 metrov, druhý cez potok Bránica v obci Belá v dĺžke 11 metrov a tretí cez Biely potok v Terchovej s dĺžkou 12 metrov.

Prestavbou prechádzajú už aj dve križovatky v obci Terchová, kde sa cesta II/583 stretáva s cestami tretej triedy č. 2117 a 2076. Zhotoviteľ taktiež začal aj s prácami na dvoch úsekoch predmetnej komunikácie v celkovej dĺžke 650 metrov. 

Zhotoviteľmi stavieb sú spoločnosti MBM-GROUP a Metrostav DS. Oprava ciest i mostných objektov je financovaná z eurofondov v rámci tretej etapy projektu „Zlepšenie dostuponosti k sieti TEN - T v regióne Horné Považie“.

Prečítajte si viac: