VIDEO: Žilinskí poslanci odobrili riešenia, vďaka ktorým prejdú deti na Vlčincoch bezpečne do školy


Foto: VIDEO: Žilinskí poslanci odobrili riešenia, vďaka ktorým prejdú deti na Vlčincoch bezpečne do školy Foto: YouTube/Karol Haas

Úroveň bezpečnosti žiakov v okolí žilinskej Základnej škola s MŠ sv. Gorazda znižuje kolabujúca doprava v mestskej časti Vlčince 1. Poslanecký klub Za naše mesto spolu s ďalšími poslancami preto na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, v utorok 21. februára, predložil pilotnú štúdiu, ktorá rieši problém zhustenej premávky na uliciach Námestie Ľudovíta Fullu, Sv. Gorazda a Černovská.

Zodpovedným za vypracovanie predkladaných materiálov bol poslanec Karol Haas. Potrebným impulzom sa pre neho stali mnohonásobné podnety zo strany obyvateľov, ale aj vlastné skúsenosti. „Ja ako učiteľ každodenne vnímam túto situáciu pred našimi školami. Preto si myslím, že ide o tému, ktorá by mala byť prioritou pre mesto, aby naše ulice boli bezpečnejšie,“ uviedol návrh Haas.

Pilotná štúdia sa sústreďuje na tri základné body, a to vytvorenie novej príjazdovej cesty, zvýraznenie priechodov pre chodcov a vznik malého „kruhového objazdu“, tzv. Kiss and ride, ktorý by predstavoval priestor na bezpečné vysadenie dieťaťa z auta v tesnej blízkosti areálu školy. Takýmto spôsobom by sa výrazne znížilo riziko kolízie žiaka s automobilovou dopravou.

Novovybudovaná prístupová cesta na sídlisko by podľa návrhu začínala na Ulici sv. Cyrila a Metoda na úrovni lokálnej pekárne a následne by sa prepojila s Ulicou sv. Gorazda. Benefitom tohto riešenia má byť okrem odľahčenia dopravy aj vznik nových parkovacích miest pozdĺž novej komunikácie. Parkovanie by však potenciálne mohlo byť umožnené počas večerných hodinách aj v priestore Kiss and ride.

Vľavo: Alternatíva 1 (nová prepojovacia komunikácia); Vpravo: Alternatíva 2 (spriechodnenie ulice Černovská)

Uznesenie sa sústredí aj na riešenie priechodov pre chodcov, ktoré sú v súčasnosti v okolí školy nevýrazné a vyblednuté. Poslanci preto s cieľom zvýšenia bezpečnosti detí uvažujú nad zvýraznením čiar, prípadne nadvihnutím celého priechodu. „Navrhujeme vytvoriť vyvýšený priechod pre chodcov, tak aby bol dostatočne viditeľný a aby bolo auto nútené spomaliť,“ predniesol na zasadnutí Haas.

Kreovanie pilotnej štúdie do veľkej miery koordinoval riaditeľ Útvaru hlavného architekta (ÚHA) Rudolf Chodelka. Zavedenie návrhu do praxe poslanci zároveň konzultovali s vedúcim žilinského Oddelenia dopravy Radoslavom Vozárikom. „Vďaka prvej pilotnej štúdii na ZŠ s MŠ sv. Gorazda, vieme postupne zapojiť aj ďalšie školy, kde vieme, že doprava kolabuje a ulice sú pre deti nebezpečné,“ doplnil Haas.

Problematická situácia má byť totiž aj pri ZŠ Martinská či ZŠ Karpatská. Prednesená štúdia pritom inšpirovala aj ďalších poslancov z iných mestských častí. „Tento návrh vnímam ako veľmi dobrý, určite ho podporím. Chcel by som upovedomiť ÚHA o tom, že obdobné veci sme chceli riešiť spolu s kolegom Delinčákom aj na základnej škole v Závodí, takže veľmi radi sa na vás obrátime,“ uviedol poslanec Denis Cáder.


Uznesenie sa napokon na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v utorok 21. februára podarilo schváliť s výraznou podporou. Za návrh sa vyjadrilo 19 poslancov z prítomných 21 poslancov. Proti uzneseniu nehlasoval nikto a rovnako tak bolo aj pri zdržaní sa hlasovania. Dvaja z poslancov nehlasovali.


Ďalšie kroky po schválení uznesenia predstavujú výber pozemkov na zabezpečenie trvalého dopravného riešenia, ale aj zber dát od širokej verejnosti či prieskum zameriavajúci sa na využívanie automobilovej dopravy rodičmi žiakov. Súčasťou príprav bude aj verejné stretnutie s obyvateľmi Vlčiniec, kde poslanci bližšie odkomunikujú svoj zámer. 

Do 30. apríla 2023 dopravný inžinier odborne zhodnotí dopravnú situáciu a riešenie v štúdii. Posledný bod v uznesení hovorí o potrebe zistenia predpokladanej hodnoty projektovej dokumentácie, ale aj vytvorenia časového harmonogramu investičnej akcie.

Ku konečnému výsledku tak chýba ešte niekoľko dôležitých krokov, poslanci sú však motivovaní svojím zámerom. Tým je okrem spomínaného aj snaha o obmedzenie automobilovej dopravy v blízkosti škôl a „zvýšenie podielu detí, ktoré chodia pešo alebo na bicykli,“ uvádza sa v závere uznesenia.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu