Staň sa železničiarom: Na DOD Strednej odbornej školy dopravnej v Martine privíta žiakov aj ZSSK


Foto: Staň sa železničiarom: Na DOD Strednej odbornej školy dopravnej v Martine privíta žiakov aj ZSSK Foto: Facebook/ZSSK

Stredná odborná škola dopravná v Martine (SOŠD) v mestskej časti Priekopa na Zelenej ulici 2 privíta už túto sobotu 11. februára 2023 od 8:30 do 13:00 hod. žiakov základných škôl na Dni otvorených dverí. Odprezentovať svoje povolanie prídu rôzne firmy z dopravných a telekomunikačných odborov, medzi ktorými sa objaví aj Železničná spoločnosť Slovensko.

V rámci centra odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie bude ZSSK prezentovať duálne vzdelávanie. Naši zamestnanci poskytnú žiakom všetky informácie o podmienkach prijatia a možnostiach vyplnenia prihlášky na duálne vzdelávanie, dozvedia sa ako prebieha praktický výcvik, aké podnikové štipendium a príspevky môžu získať,“ spresnil riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

ZSSK ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku participuje v rámci duálneho vzdelávania, čím sa spolupodieľa na výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie zamestnancov. „V rámci duálneho vzdelávania je náš hlavný zámer najmä rozvíjať žiakov systematickým spôsobom, tak aby boli hneď po ukončení štúdia pripravení pre praktický život a uplatnili sa po skončení štúdia v odbore dopravy,“ uviedol Kováč.

SOŠD záujemcom ponúka možnosť štúdia v odbore mechanik – elektrotechnik, no ZSSK informuje aj o novootvorenom odbore rušňovodič, ktorý sa otvára od školského roku 2023/2024 a žiaci ZŠ sa naň môžu hlásiť už teraz. ZSSK zároveň dáva do pozornosti, že podľa predpokladov dosiahne hrubá mzda rušňovodiča pre rok 2023 takmer 2 000 eur.

Na každého mladého človeka zapáleného pre železnicu sa tešíme. Veríme, že z rozmanitých profesií na železnici si určite vyberie,“ dopĺňa Kováč a dodáva, že ZSSK svoje pracovné ponuky pravidelne zverejňuje na svojom oficiálnom webe.


Prečítajte si viac: