Vo veku 86 rokov zomrel profesor Pavol Kluvánek, prvý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku


Foto: Vo veku 86 rokov zomrel profesor Pavol Kluvánek, prvý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

V piatok 3. februára 2023 zomrel po dlhšej chorobe vo veku 86 rokov slovenský matematik, prvý rektor Katolíckej univerzity a prvý ponovembrový rektor dnešnej žilinskej univerzity, profesor Pavol Kluvánek. Patril medzi vedúce osobnosti nielen v matematickej teórii dopravy, ale i medzi osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj vysokého školstva na Slovensku.

O smutnej správe informovala Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku na webovej stránke. Profesor Kluvánek sa narodil 23. mája 1936 v Bánovciach nad Bebravou a po ukončení gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v roku 1953 pokračoval v štúdiu v odbore matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho profesný život však bol úzko spätý so Žilinským krajom i priamo krajským mestom. V rokoch 1971 až 1975 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník vo Výskumnom ústave dopravy v Žiline. Ďalšie jeho pôsobenie sa spája s VŠDS v Žiline (dnes Žilinská univerzita), kde sa v rokoch 1990 až 1993 stal prvým ponovembrovým rektorom.

„Ako rektor mal skvelé plány a pričinil sa aj o prvotné myšlienky vybudovania univerzitného kempusu na Veľkom Diele v Žiline, ktoré až v týchto posledných rokoch sa stalo realitou,“ uviedla KU. Veľkú zásluhu taktiež mal na vzniku Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Práve vďaka nemu vznikol na tejto fakulte nový študijný odbor matematické inžinierstvo.

Od roku 1995 začal profesor Pavol Kluvánek budovať základy katolíckeho vysokého školstva v Ružomberku. Jeho veľkou zásluhou vznikla Katolícka univerzita v Ružomberku, stal sa jej prvým rektorom a vytvoril prvú a zatiaľ jedinú katolícku univerzitu na území Česka a Slovenska.

„Svoju prácu zakladal na férovosti, priamosti, charaktere a čestnosti. Stálo ho to nemálo námahy a úsilia, pretože jeho snom bolo vybudovať malú, no elitnú katolícku univerzitu,“ doplnila KU. 

Prečítajte si viac: