Voľby v jednom z obvodov Dolného Kubína sú neplatné, na hlasovacom lístku došlo k zámene poradia dvoch kandidátov


Foto: Voľby v jednom z obvodov Dolného Kubína sú neplatné, na hlasovacom lístku došlo k zámene poradia dvoch kandidátov

Voľby dolnokubínskych mestských poslancov sa v jednom z obvodov budú musieť zopakovať. Najvyšší správny súd SR ich vyhlásil za neplatné.

Problém nastal vo volebnom obvode číslo 3 za mestské časti Medzihradné, Banisko a Srňacie, kde kandidovali celkovo šiesti kandidáti. U dvoch z nich však došlo k zámene poradia na hlasovacom lístku. Podľa prednostu Okresného úradu Pavla Ľorka chyba vznikla v štátnom systéme IVIS, ktorý spravuje štatistický úrad. 

„Zrejme išlo o systémovú chybu medzi písmenami T a Ť, čím bolo spôsobené, že kandidáti nemali na volebnom lístku také isté číslo, s akým predtým kampaňovali. O situácii sa mestská volebná komisia dozvedela v deň konania volieb, následne kontaktovala štátnu volebnú komisiu,“  informoval dolnokubínsky primátor Ján Prílepok. 

Zo štátnej volebnej komisie prišlo usmernenie, že sa volia osoby a nie čísla, a tak dolnokubínčania hlasovali ďalej. Niektorí ľudia však proti tomuto rozhodnutiu argumentovali tým, že mnoho voličov nečíta mená, ale zapamätá si len číslo, ktoré majú zakrúžkovať. Chyba v poradí tak mohla iným kandidátom ubrať hlasy. 

Vo štvrtok 28. januára 2023 prišlo Mestskému úradu rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý voľby definitívne vyhlásil za neplatné. Obyvatelia Dolného Kubína z mestských častí Medzihradné, Banisko a Srňacie tak  čoskoro opäť pristúpia k volebných urnám. 

Prečítajte si viac: