Kanaďan s koreňmi na Liptove daroval 125-tisíc eur strednej škole v Ružomberku, bola to jeho posledná vôľa


Foto: Kanaďan s koreňmi na Liptove daroval 125-tisíc eur strednej škole v Ružomberku, bola to jeho posledná vôľa
Galéria: 6 fotiek
Foto: Facebook/Žilinský samosprávny kraj

Stredná odborná škola polytechnická v Ružomberku dostala ešte v septembri 2021 správu o tom, že neznámy muž pôvodom z Kanady sa jej rozhodol darovať vyše 125-tisíc eur. Vedenie školy si pôvodne myslelo, že ide o žart. Dnes sa študenti i zamestnanci tešia z nového vybavenia a moderných učební, ktoré škola zafinancovala z peňazí od štedrého darcu.

Príbeh ako z filmu bližšie opísal riaditeľ SOŠ v Ružomberku Pavol Moravčík: „V septembri 2021 sa v našej škole zjavila maličká staršia pani s bielymi dlhými vlasmi hovoriaca po anglicky a chcela hovoriť s riaditeľkou školy. Tomu, čo jej aj členom vedenia oznámila, nechcel v prvej chvíli nikto uveriť. Jej brat Louis John Gazdarica mal našej škole v poslednej vôli odkázať veľký obnos peňazí,“ uviedol. 

Darca mal dve podmienky. Prvou bolo to, aby peniaze boli využité na rozvoj školy a druhou, aby sa ich škola prijala prostredníctvom nadácie Zdravé mesto so sídlom v Banskej Bystrici. „Aj keď sme túto informáciu brali s istou rezervou, predsa sme si spoločne sadli a dali na papier všetko, čo by sme za darované peniaze chceli pre školu kúpiť, či urobiť,“ dodáva riaditeľ. 

Financie pristáli na účet školy vo februári roku 2022. Od tej chvíle mohlo vedenie školy svoje zámery zapracovať do pripravovaného projektu, ktorý následne začali realizovať od apríla. „Cez nadáciu prišlo na náš účet presne 125 778,42 eur, ktorých využitie sme naplánovali do posledného centu. Peniaze sme sa rozhodli investovať tak, aby sa v čo najširšej miere podarilo naplniť náš zámer – modernizáciu teoretického i praktického vyučovania,“ dodáva Moravčík. 

Škola štedrý dar využila na modernizáciu učební, nákup počítačovej techniky, interaktívnych tabúľ i nového nábytku. Študenti si môžu svoje praktické zručnosti precvičovať na novom vybavení ako sú obrábacie stroje (sústruhy) či zváračská technika. Aby škola mohla poskytovať svoje služby aj ostatným záujemcom o získanie zváračského preukazu, investovali časť peňazí z daru aj do vyškolenia zváračského technológa.

Z uvedeného daru taktiež zafinancovali vybavenie chemického laboratória, laboratória strojárstva, elektrotechnického laboratória a dielní pre elektrotechnikov. Vybudované taktiež boli aj nové PLC pracoviská pre vyučovanie mechatronikov a jazyková učebňa.

„Na to, aby sa z našej školy stala moderná vzdelávacia inštitúcia, nestačí ju len vybaviť novými školskými lavicami či modernou technikou. Treba na to predovšetkým ľudí, ktorí svoju prácu budú vykonávať so zanietením a snahou odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí a zručností. Práve v tomto vidíme odkaz pána Gazdaricu, ktorý sa budeme snažiť napĺňať. Vieme, že práve týmto svojím veľkorysým skutkom nám na to pomohol vytvoriť podmienky, sme mu za to vďační a veríme, že ho nesklameme,“ doplnil riaditeľ školy. 

Kto bol Louis John Gazdarica?

Kanadský filantrop Louis John Gazdarica sa narodil a strávil celý svoj život v Kanade, jeho rodičia však pochádzali z Liptovských Revúc. Zomrel v roku 2021 vo veku 85 rokov. Sám bol učiteľom, ovládal angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, ale aj slovenčinu. Jeho poslednou vôľou bolo obdarovať tri školy na strednom Slovensku a tým prispieť k ich rozvoju - konkrétne išlo o Základnú školu v Liptovských Revúcach, Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku a Spojenú strednú odbornú školu automobilovú v Banskej Bystrici. Rodičia sa v ňom od narodenia snažili vypestovať túžbu poznať rodnú krajinu svojich rodičov a pomáhať jej. Medzi jeho záľuby patrili okrem iného aj autá či motorky, čo bolo aj jedným z dôvodov, prečo finančne podporil školy so strojárskym či automobilným zameraním. Prečítajte si viac: