Pri Fackárni by mohol vzniknúť kruhový objazd


Foto: Pri Fackárni by mohol vzniknúť kruhový objazd Foto: ilustračné

Hlavný ťah na sídlisko Hájik a pre smer Hôrky, Bitarová, Ovčiarsko, ktorým je križovatka ulíc Hôreckého a Juraja Závodského denne znáša stovky áut. Toto miesto je známe najmä tým, koľko nehôd sa tu stáva. Niektorí vodiči nedodržujú dopravné značky, iní sú nedočkaví a často vchádzajú do križovatky tzv. na “tesnotku”. Väčšina nehôd, ktoré sa tu doposiaľ stali sú však evidované len ako škodové udalosti.

V mieste by mal byť kruhový objazd

Podľa pracovníka z Výskumného ústavu dopravného v Žiline sú zlé rozhľadové pomery a nie práve jednoznačné vedenie chodcov. Urbanistická zástavba v tejto lokalite nevytvára priestor pre komfortné riešenie križovatky vrátane bezpečnejších priechodov pre chodcov a preto by mohlo byť riešením vytvorenie kruhového objazdu s menším polomerom. Tento kruhový objazd by sa mohol posunúť smerom k nezastavanej oblasti pri parkovisku Fackárne.

Nad týmto riešením uvažuje aj správca križovatky, ktorým je Žilinský samosprávny kraj. Hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková uviedla, že Žilinská župa plánuje možnú realizáciu prestavby križovatky, pre ktorú je vypracovaná štúdia s návrhom prestavby na okružnú križovatku. Ide však o projekt, pre ktorý je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu, získať stavebné povolenie a následne vypracovať v súčinnosti s mestom Žilina i projektovú dokumentáciu pre úpravu trolejového vedenia.

Ľudia žiadali vybudovanie svetelnej križovatky, avšak semafory vzhľadom na stavebno-technické podmienky križovatky nieje možné namontovať. Dopravný odborník si navyše myslí, že tento krok by bol skôr horším, ako lepším. V okolí je navyše množstvo domov, ktoré sú blízko cesty.

Prečítajte si viac: