Polícia zorganizovala muzikoterapeutický koncert pre klientov centra sociálnych služieb na Orave


Foto: Polícia zorganizovala muzikoterapeutický koncert pre klientov centra sociálnych služieb na Orave Foto: Facebook/ Polícia SR - Žilinský kraj

Preventista Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline zorganizoval počas vianočných sviatkov projekt s názvom „Maj rád druhého ako hudbu“. V rámci neho zavítal spolu s hudobnými pedagógmi z umeleckých škôl medzi chovancov Centra sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne.

Úlohou preventívneho projektu bolo zážitkovou formou prostredníctvom koncertu ľudovej hudby navodiť u poslucháčov muzikoterapiu. Ide o ľahkú formu terapie, ktorá je založená na liečení hudbou a podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka.

„Povinnosti členov hudobnej skupiny sú pri dosiahnutí spoločnej dobrej veci podmienené pravidlami, ktoré sa dajú preniesť na povinnosti a pravidlá v bežnom živote ako postoje k šikanovaniu, extrémizmu, trestno-právna zodpovednosť, dopravná výchova, sociálno-patologické javy,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. 

Cieľom projektu bolo vštepiť klientom centra sociálnych služieb hodnoty ako zodpovednosť, cieľavedomosť, tolerancia, húževnatosť či rešpekt voči druhému. Keďže sa preventívny projekt uskutočnil počas vianoc, počas hudobnej produkcie zazneli aj vianočné koledy a piesne, ktoré si všetci spoločne zaspievali.

Prečítajte si viac: