Viceprimátor Groma obvinil poslancov z korupcie, tí žiadajú dôkaz alebo ospravedlnenie


Foto: Viceprimátor Groma obvinil poslancov z korupcie, tí žiadajú dôkaz alebo ospravedlnenie
Galéria: 3 fotky

Rozhodnutie primátora nepodpísať schválené uznesenie a následná neúspešná snaha o prelomenie veta má pokračovanie. Viceprimátor Patrik Groma vyjadril pre médiá domnienky o tom, že spolu 20 poslancov, ktorí hlasovali za výmenu pozemkov na plavárni, bolo finančne alebo inak protizákonne motivovaných.

Za uznesenie č. 155/2015 hlasovali menovite títo poslanci: Jozef Badžgoň Ing. Ľubomír Bechný Mgr. Peter Cibulka Mgr. Branislav Delinčák MUDr. Peter Durmis Mgr. Peter Fiabáne PaedDr. Ľudmila Chodelková Ing. MarianJanušek Jozef Juriš Ing. Martin Kapitulík Ing. arch. Dušan Maňák Mgr. Iveta Martinková Mgr.Ing. Peter Ničík Ing. Ján Pažický Ing. Ľuboš Plešinger MUDr.Juraj Popluhár, PhD.,MBA Ján Púček Ing. Miroslav Sokol Mgr. Emília Talafová MUDr. Štefan Zelník, PhD. Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov, jediný proti bol práve Ing. Patrik Groma.Obvinili poslancov z korupcie, tí sa bránia

Nezávislí kandidáti ako aj poslanecký klub SIEŤ sa obvineniu z korupcie bránia a vyzývajú viceprimátora, aby predložil dôkazy a zároveň podal trestné oznámenie. Takúto povinnosť mu totiž ukladá zákon. „Konaním kedy ako verejný činiteľ, volený predstaviteľ orgánu verejnej správy a samosprávy neoznámilpodľa § 196 trestného poriadku Zákona č. 301/2005 Z.z v znení zmien a noviel skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu, je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu. Podľa §340 trestného zákona č. 300/2005 Zb v znení zmiena noviel, kto neoznámi trestný čin podplácania, korupcie, ako aj ich pokusu,dopúšťa sa samotného trestného činu. Podľa § 372 verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní si povinnosť, podľa zákona sa dopúšťa trestného činu marenia úlohy verejného činiteľa.“

Poslancom prekážajú aj podobne ladené výroky Igora Chomu spolu s tlačovou správou podpísanou Pavlom Čorbom. Menovaní vo vyjadreniach a oficiálnych tlačových výstupoch mesta spoločne obviňujú poslancov z korupcie. „Po rokoch drancovania mestského majetku je tu konečne projekt, ktorý Žiline viac dáva ako berie. Doposiaľ nám primátor nepredniesol žiadny relevantný argument proti. Vyjadrenia typu, že hala bude v zime tieniť na opaľujúcich sa, považujem za smiešne. Argument, že sme schválili nezákonné uznesenie,neobstojí. Totožné uznesenia vypracované právnym odborom predložil na zastupiteľstvo samotný primátor už niekoľkokrát. Vtedy to bolo v poriadku a v súlade so zákonom? Beriem to ako nezmysly a hľadanie dôvodu ako nepomôcť športu v Žiline a zablokovať naozaj dobrý projekt. No a k praktikám, ku ktorým sa títo páni uchyľujú, je tažké sa vyjadrovať. Je to suterén spoločnosti, hovorí to veľa o človeku. Pevne verím, že sú chlapi, majú v sebe aspoň kúsok cti a ospravedlnia sa, prípadne podajú trestné oznámenie tak, ako im to ukladá zákon. My máme svedomie čisté, nebojíme sa a nenecháme sa zastrašiť mafiánskymi praktikami.“ uviedol poslanec koalície SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, Most-Híd a OKS Martin Kapitulík.

Ako sa postupne vyjadrili aj ďalší poslanci okrem predkladateľa?

„Máme vážne výhrady k praktikám a spôsobom, aké predvádza prvý viceprimátor. Žiadame od primátora mesta, a samozrejme aj viceprimátora, aby sme vniesli do zastupiteľstva tú kultúru, akú od nás občania očakávajú,“ povedal Peter Fiabáne – poslanec a predseda klubu NEKA.

„Mňa sa to hlboko dotklo, som poslancom od roku 1990, ale toto som ešte nezažil. Ak niekto legitímne vysvetlí zámer poslancom a vedeniu mesta sa nepáči ich rozhodnutie podporiť projekt a následne poslancov označí, že sú skorumpovaní, tak ten dotyčný by si mal zvážiť tieto slová. Ak má dôkazy, je jeho povinnosťou oznámiť to orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal poslanec Dušan Maňák NEKA.

„Ja chcem tiež povedať, že sa ma veľmi dotklo obvinenie z korupcie. Buď majú dôkazy a konajú, alebo nech takéto veci nevyťahujú a ospravedlnia sa,“ tvdrí poslanec Ľubomír Bechný NEKA.

„Dotklo sa to najmä mojich blízkych a priateľov. Keď vás niekto označí, že ste skorumpovaní, dokonca sa vám vyhráža násilím priamo na pôde zastupiteľstva, je to zlé. Takáto kultúra nepatrí ani do zastupiteľstva, ani do nášho krásneho mesta,“ hovorí poslankyňa Ľudka Chodelková z koalícieSIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, Most-Híd a OKS.

„My odmietame, aby sa uplatňovali takéto mafiánsko štbácke praktiky. Nebojíme sa a nedáme sa zastrašiť,“ povedal poslanec Martin Barčík z koalície SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, Most-Híd a OKS.

„Boli sme označení, že sme ošampónovaní, zapredaní,skorumpovaní. Ja som nezávislý kandidát, do volieb som išiel preto, lebo som ľuďom sľúbil, že sa budem snažiť hájiť zdravý rozum a dobro pre ľudí. Dali mi svoj hlas, čo je pre mňa zaväzujúce a niečo, čo si veľmi vážim. Nezapredám svoj hlas za nič a to je moje vyhlásenie verejnosti. 20 ľudí bola za a jeden proti –títo dvadsiati majú za sebou tisíce ľudí, ktorí ich volili. Mňa si nikto nekúpi a vyprosím si slová, akože ma niekto ošampónoval, skorumpoval či zapredal. Chápem to ako politiku, ktorá sa tu hrá a to sa mi vôbec nepáči,“ hovorí poslanec Ľuboš Plešinger NEKA.

„Náš dôvod prečo tu stojíme, z môjho pohľadu, nie je politický. Snažíme sa o to, aby kultúra nesúhlasu v tomto meste mala takú úroveň, aká je pre nás akceptovateľná,“ povedal poslanec Ján Ničík NEKA.

Povolanie poslanca nemôžeme vnímať ako klasické zamestnanie, je to skôr poslanie. Investíciou do tohto poslania je náš čas. Čas, ktorý môžeme stráviť s našimi rodinami, s našimi priateľmi, deťmi. Odmenou pre nás nie sú peniaze, ale spokojnosť občana mesta Žilina. Túto spokojnosť občan prejavil, dostali sme mandát, čiže odmenu od občana. Dokonca niektorí z nás si takúto odmenu zaslúžili už niekoľkokrát. Znamená to asi, že svoju robotu robia dobre a zodpovedne. Snažíme sa počúvať hlas ľudu, hlas Žilinčana a vymýšľame projekty, ktoré sú v prospech tohto mesta. A to už sa zrejme nepáči vedeniu mesta, že používeme vlastný rozum, že presadzujeme svoje myšlienky. Dokonca zašli tak ďaleko, že nás obvinili z korupcie, nazvali nás obchodníkmi a dokonca sa nám vyhrážajú fyzickým nátlakom, ak nebudeme hlasovať, tak ako si niekto predstavuje. Ja tu dnes vyhlasujem, nikto z nás nebude hlasovať, tak ako si predstavuje vedenie mesta. Máme svoje srdcia a budeme hlasovať tak, ako nám tie srdcia kážu, tak ako nám bijú a tak aby sme sa ráno vedeli pozrieť do zrkadla. Jedného dňa sa nebudeme zodpovedať ani primátorovi Igorovi Chomovi, ani poslancom za SMER, ani nikomu inému, iba nášmu voličovi.“ Povedal na záverJozef Juriš z koalície SIEŤ, SDKÚ-DS, NOVA, SaS, Most-Híd a OKS.

Na ťahu sú predstavitelia mesta

Vyššie uvedení poslanci dávajú primátorovi, 1.viceprimátorovi a hovorcovi mesta 7 kalendárnych dní na ospravedlnenie alebo podanie informácie o korupcii patričným orgánom. V opačnom prípade zvážia ďalšie právne kroky.Prečítajte si viac: