Zvyšovanie daní žilinskí poslanci neschválili, návrh podporili iba Ničík, Čepec a Kapitulík


Foto: Zvyšovanie daní žilinskí poslanci neschválili, návrh podporili iba Ničík, Čepec a Kapitulík

Žilinskí mestskí poslanci na dnešnom mestskom zastupiteľstve (13. decembra 2022) hlasovali o návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Predmetom bolo zvýšenie poplatkov, vďaka čomu malo dôjsť k vykrytiu výpadku spôsobeného opatreniami vlády. Na hlasovaní bolo prítomných 27 poslancov mestského zastupiteľstva pričom návrh podporili iba Ján Ničík, Karol Čepec a Martin Kapitulík.

Spolu sedemnásť mestských poslancov bolo proti návrhu a ďalších sedem sa zdržalo hlasovania.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu