Poslanec Peter Cibulka: Zápas Fiabáneho proti Trabelssiemu bol čistý podvod zahraný na ľudí


Foto: Poslanec Peter Cibulka: Zápas Fiabáneho proti Trabelssiemu bol čistý podvod zahraný na ľudí

Od volieb ubehol už viac ako mesiac. Ak sa spätne obzriete za Vašou kampaňou, ako ju hodnotíte?

V kampani sme urobili maximum. Som presvedčený, že už v najbližšom období sa ukáže, že som v nej jasne pomenoval problémy, ktorým mesto Žilina čelí. Tieto problémy prídu a budú živou realitou.

Pre politikov je ťažké priznať si vlastné chyby počas kampane. Urobili ste nejaké chyby vy? 

V rámci finančných a časových možností sme urobili v kampani ešte viac, ako sme si pôvodne naplánovali. Verili sme tomu, že v primátorských voľbách môžeme uspieť. Verili sme, že ľudia pochopia, o čo nám ide. Na celom Slovensku však vyhrali, okrem Prešova, súčasní primátori. 

Žiadne chyby teda nepripúšťate?

Chyby robíme každý deň. Rozhodlo viac faktorov, ale nenazýval by som to chybami. Už pred kampaňou však boli nejakým spôsobom rozdané karty.

Budete kandidovať opätovne?

Uvidíme.

Javí sa to tak, keďže ste stále aktívni na sociálnych sieťach a snažíte sa predať svoju osobu a aktivity. Pýtam sa to i preto, že prvý pokus zvyčajne nevychádza. 

Chcem robiť to, čo ma napĺňa a v čom som prospešný - to je snaha o systémové zlepšenia fungovania mesta a reálne projekty pre občanov. Veľmi rád zlepšujem veci a prichádzam na to, ako by mesto mohlo fungovať lepšie. Výsledky vnímam najmä vo svojom volebnom obvode a ovocie prinášajú aj moje protikorupčné aktivity. 

Nie ste súčasťou žiadneho klubu, prečo? 

Áno, komunikujem však s poslancami, ktorí nie sú akýmkoľvek spôsobom spriaznení s Georgeom Trabelssiem.

Meno George Trabelssie je jedným z highlitov takmer každých volieb v Žiline.

Áno, no u niekoho je to úprimné a u niekoho nie.

U koho to nie je úprimné?

Keď súčasný primátor Peter Fiabáne kandidoval pred štyrmi rokmi, tak mal v programe, že zruší čiernu stavbu Makyta. Dnes je v Makyte jeden z najluxusnejších bytov v Žline a budova Makyta funguje naďalej. 

Čo tým chcete povedať? 

Zápas Fiabaného proti Trabelssiemu bol čistý fejk zahraný na ľudí.

Hovoríte teda, že súčasný primátor sa presadil aj kvôli snahe o zvedenie zápasu proti aktivitám pána Trabelssieho, no v skutočnosti sa deje presný opak?

Určite áno. 

Na základe čoho to tvrdíte?

Viackrát som verejne hovoril o výmene majetku medzi Trabelssiem a mestom Žilina. 20. decembra 2019 zvolal primátor Fiabáne mimoriadne zastupiteľstvo, ku ktorému sme nemali v dostatočnom predstihu k dispozícii potrebné materiály. Išlo pritom o mimoriadne komplikované právne vzťahy a finančné operácie v hodnote desiatok miliónov eur. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Naznačujete možné korupčné správanie?

Podal som tri trestné oznámenia a som presvedčený, že ak by k zámene majetku reálne prišlo, tak mesto Žilina by prišlo o minimálne o desať miliónov eur. 

Aká bola reakcia orgánov činných v trestnom konaní (OČTK)?

OČTK v Žiline moje trestné oznámenie odmietli. Po mojich trestných oznámeniach, však už Trabelssie mestu neponúkal pozemky za dva milióny eur ako predtým, ale za jednu korunu. Je to dôkaz, že Trabelssie chcel mestu Žilina predať pozemok, ktorý mal byť už pred tým mestský. Ak toto celé nie je súčasťou pokusu o trestný čin, tak neviem čo iné by trestným činom mohlo byť. OČTK nemali rovnako záujem vyšetriť konanie ohľadom Športovej haly na Bôriku, napriek tomu, že sme o tento majetok prišli jasne v rozpore s zákonom a kľúčový pozemok pod halou bol dokonca z mesta vyvedený bez zaplatenia. Momentálne však NAKA rieši pokus o predaj podielu mesta Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti pánovi Trabelssiemu za zlomok z jeho trhovej hodnoty.

Mesto Žilina je slovenská rarita, keďže človek, ktorý si chce zaplatiť parkovanie musí mať pri sebe drobné a parkovanie nie je možné zaplatiť kartou alebo cez SMS. 

Prečo to tak je? Faktom je, že výber drobných mincí sa nedá elektronicky skontrolovať. Sám primátor na rokovaní o rozpočte povedal, že ak by mesto Žilina pod seba prebralo parkovanie, tak ráta s dvojnásobným výberom parkovného oproti súčasnému stavu, ktorý hlási firma pána Trabelssieho. Vedenie mesta v princípe jasne hovorí o tom, že prichádzame podozrivým spôsobom o peniaze a nič s tým nerobí. Vedenie mesta Žilina by sa malo obrátiť na patričné orgány, aby skontrolovali reálny výber z parkovacích automatov. To všetko sa pritom deje na základe neplatných zmlúv a ide tým pádom o nezákonné operácie. Nikto to však nerieši, no ako vravím, Trabelssie vyberá parkovné na základe neplatnej zmluvy. Táto zmluva je v rozpore so zákonom, keďže mesto v čase uzatvorenia zmluvy nemohlo uzatvoriť zmluvu na parkovné so spoločnosťou Trabelssieho. Jednoducho podľa dostupných právnych názorov to vtedy nebolo možné. Mesto si dokonca dalo urobiť právnu analýzu, ktorá jasne potvrdzuje toto tvrdenie. 

Čo sa s tým dá robiť?

Táto zmluva sa mala dať už pred rokmi na súd, no môže to urobiť len vedenie mesta. Vedenie mesta Žilina však koná kontradiktórne voči záujmom mesta. 

Ako vnímate súčasné informácie o netransparentnom prideľovaní parkovacích kariet?

Mestu a Trabelssiemu končí vzájomná zmluva o prevádzkovaní parkovania v júni budúceho roka. Mesto by malo mať všetko pripravené na to, aby sa parkovanie v júni dostalo späť pod mesto. Rozpočet pritom zrozumiteľne neráta s nákladmi na kúpu infraštruktúry, ktorá súvisí s parkovaním. Parkovacie automaty sú majetkom Trabelssieho, ktorý ho nebude chcieť predať lacno. Náklady na prevzatie parkovania ekonómovia odhadujú na sumu 500-tisíc až milión eur. Plán na prevzatie parkovania už mal byť dávno pripravený a poslanci mali mať tento plán na stole. My to však riešime až teraz v decembri, čo je neskoro.

Ako si vysvetľujete, že podklady k prebratiu parkovania v Žiline stále nie sú k dispozícii? 

Zdá sa, že vedenie mesta zrejme nemá záujem, aby celý proces prebehol hladko. Ak by vedenie mesta malo záujem celý proces dotiahnuť do úspešného konca, tak by sme tento problém riešili najneskôr ešte v lete tohto roku.

V utorok bude hlasovanie o zákone roka, teda o štátnom rozpočte.

Rozpočet bude ťažké zostaviť. Súčasná vláda prijala výdavky, ktoré majú niesť na svojich pleciach samosprávy, ktoré však tiež majú povinnosti voči svojim obyvateľom. Dnes však nevieme, aké dopady budú mať opatrenia vlády na rozpočty samospráv. Súčasný rozpočet je podľa vedenia mesta krízový a rozpočet neobsahuje výdavky za desať miliónov eur, ktoré budeme musieť zaplatiť. Primátor Fiabáne sa vyjadril, že nám v rozpočte vlastne chýba desať miliónov eur. Ja to vnímam tak, že za podstatnú zodpovednosť za tento stav má okrem opatrení vlády aj nezodpovedné narábanie s financiami mesta.

Mesto si plánuje vziať úver vo výške 3,8 milióna eur.

Áno, samotný rozpočet už dokonca ráta s čerpaním tohto úveru. 

Na čo chce mesto použiť 3,8 milióna eur?

Majú sa použiť na rôzne účely, okrem iného aj na spolufinancovanie eurofondov. Tieto peniaze sme však mali mať k dispozícii z bežného rozpočtu. Namiesto toho si chce vedenie mesta požičať ešte i na spoluúčasť na týchto projektoch. Takýto prístup považujem za nielen maximálne nezodpovedný, ale dá sa označiť ako vydieranie poslancov, pretože ak poslanci neschvália úver, hrozí, že nebudeme mať dostatok financií na spoluúčasť na rozvojových projektoch. Z tohto rozpočtu, ktorého súčasťou je aj úver však máme platiť aj právne služby za viac ako 280-tisíc eur a pritom na mestskom úrade máme k dispozícii celé právne oddelenie. V rozpočte je potrebné nachádzať rezervy a rozhodne nie je prioritné momentálne vynaložiť 60-tisíc eur na úpravu strechy mestského úradu, 260-tisíc eur na ďalšie štúdie, podľa ktorých sa zase nebude nič realizovať, alebo takmer 90-tisíc eur na rekonštrukciu radnice a 60-tisíc eur na Radničné noviny. Namiesto takýchto výdavkov treba finančne kryť prevzatie parkovacej politiky pod správu mesta a investovať do reálnych reálne vecí na sídliskách a v mestských častiach.

Znamená to, že pravdepodobne za tento úver a tým pádom ani za predkladaný rozpočet nezahlasujete? 

Za takýchto okolností nebudem hlasovať za úver ani za rozpočet. Za rozpočet jedine v prípade, že v ňom budú jasne vyčlenené financie na podľa mňa najdôležitejšie položky - na prevádzkovanie parkovacej politiky a adekvátne investície do zlepšovania sídlisk a mestských častí obvodov, teda garantovaných aspoň 120-tisíc eur ročne.

Súčasťou predkladaného rozpočtu je i návrh na zvýšenie daní a poplatkov. 

Áno, keďže vedenie mesta narába s financiami nezodpovedne, ani v tomto prípade nemôžem hlasovať za zvýšenie.

Prečítajte si viac: